• UPPDRAGSARTIKEL

East Capital: Ryssland tar sig an klimatförändringsfrågan

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Ryssland har fortfarande en lång väg kvar att gå rörande klimatförändringsfrågan, men med tanke på att många råvaruföretag som East Capital investerar i är några av de största tillverkarna i världen kan den marginella effekten av en reduktion vara betydande.

Det skriver East Capitals seniora analytiker David Nicholls i en marknadskommentar om Ryssland.

“Så vi kommer att fortsätta vår konstruktiva engagemangsmetod, genom att använda alla våra möten och samtal till att påminna ledningen om att klimatförändringsfrågan inte kommer att försvinna”, skriver David Nicholls och påpekar att East Capital, som är en av de största investerarna i Ryssland, inte heller kommer att försvinna.

Ryssland bekräftade formellt Parisavtalet den 23 september, och fastän målen är blygsamma så är det ändå en indikation om ett ökat fokus på klimatförändringarna inom landet, resonerar han.

Ryssland är världens näst största producent av olja och gas kombinerat och stod för 4,5 procent av de globala utsläppen av fossil koldioxid 2018, endast Kina, USA och Indien släppte ut mer globalt.

“Om man ser till per capita var utsläppen 79 procent högre än EU och 53 procent högre än Kina, men 25 procent lägre än USA”, skriver analytikern.

Landets totala växthusgasutsläpp har fallit med 32 procent sedan 1990, något som Ryssland gärna påpekar, men David Nicholls framhäver att det inte är så förvånande då det hör ihop med den ekonomiska kollapsen av Ryssland efter Sovjetunionens förfall, snarare än några ansträngningar inom landet.

“Detta är anledningen till att Parisavtalet, som ser att utsläppen ska minska med 25-30 procent från baslinjen 1990, klassas som “kritiskt otillräckligt” av den oberoende forskarorganisationen Climate Action Tracker då de faktiskt tillåter för en ökning av utsläppen från i dag”, skriver David Nicholls.

Rysslands växthusgasutsläpp sedan 1990:

(Källa: East Capital/ UNFCCC Data Interface, hämtad 2 oktober 2019)

(Källa: East Capital/ UNFCCC Data Interface, hämtad 2 oktober 2019)

Han noterar även att det allmänna intresset för klimatet har ökat de senaste åren, vilket tillsammans med press från stora (mestadels europeiska) handelspartners har fått lagstiftare att börja diskutera frågan.

För att stärka engagemanget och trycket på ryska bolag att faktiskt börja agera i klimatfrågan har East Capital gått med i initiativet Climate Action 100+, som är ett ledande investerarinitiativ för att säkerställa att bolagen som står för mest växthusgasutsläpp vidtar nödvändiga åtgärder mot klimatförändringar genom press från tillgångsägare och kapitalförvaltare.

“Ryska energibolag är generellt sett väldigt tidiga i klimatprocessen. /…/ Vårt fokus är därmed att försöka lyfta fram det vi ser som globalt bästa praxis när det gäller styrning och utlämnande och ständigt påminna ledningen om hur viktiga dessa frågor är”, skriver David Nicholls.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR