• UPPDRAGSARTIKEL

Rhenman Global Opportunities L/S: +3,2% i september, ökad beredskap i näringslivet för sämre tider

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Rhenman Global Opportunities L/S steg med 3,2 procent i september, sett till huvudandelsklassen RC1 SEK, vilket betyder att andelsvärdet har ökat med 24,2 procent hittills under 2019. Världsindex steg samtidigt med 2,7 procent i september.

Fondförvaltaren Staffan Knafve konstaterar i en månadsrapport att läget på börserna är osäkert:

“Kapitalmarknaderna fortsätter alltså att svänga mellan hopp och förtvivlan när det gäller världskonjunkturen. Börsuppgångarna i september kan möjligen ses som att investerarna tror att försvagningen i ekonomin inte kommer att bli vare sig djup eller långvarig. /…/ Detta är dock en ömtålig situation, vilket visade sig dagarna direkt efter månadsskiftet september-oktober. Ett antal svaga industrisiffror från såväl USA som Europa ledde då till kraftiga fall på världens börser.”

Fondens portföljkonstruktion samt valutaexponering. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Fondens portföljkonstruktion samt valutaexponering. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Japanska Square Enix fortsätter briljera

Bäst portföljbidrag under månaden (liksom i augusti) fick fonden från den japanska spelutvecklaren Square Enix, vars aktie tidigt i september uppges ha fått stöd av mobilspelsläppet Dragon Quest Walk, som snabbt intog förstaplatsen över nedladdningar i App Store i Japan. Enligt Staffan Knafve fortsatte spelet därefter att vara en av de mest inkomstbringande nedladdningarna i App Store under månaden.

“Spelet är en av de första riktiga konkurrenterna till braksuccén Pokémon Go (2016) i och med att det involverar spelarna på samma sätt. Spelarna går omkring i verkligheten och träffar på spelelement utifrån skärmens platsdata”, förklarar förvaltaren, som dock bedömer att spelet inte lär lanseras utanför Japan på grund av Dragon Quest-seriens lägre igenkänningsgrad utomlands.

Även IBM gav ett betydande bidrag till fondutvecklingen i september, enligt förvaltaren. Han slår fast att bolaget under de senaste decennierna har transformerats från stordatortillverkare till teknikkonsult, och nu satsar ordentligt på en rad framtidsorienterade teknologier.

“Det mest uppmärksammade projektet har blivit kampen om molntjänstmarknaden med Amazon, Microsoft och Google. Cloud Computing har kommit att bli en stor förändringskraft inom teknologi, och för IBM har det vuxit i betydelse och står nu för en fjärdedel av bolagets intäkter. Både företagsledningen och investerarna hoppas nu att IBM:s nyligen slutförda förvärv av Red Hat ska få denna positiva utveckling att fortsätta”, skriver Staffan Knafve.

Softbank och Walt Disney tyngde

I den negativa vågskålen återfanns japanska Softbank, som tappade på börsen till följd av olika slags bakslag hos innehav i bolagets Vision Fund. Förvaltaren nämner här bland annat We Works noteringsflopp och vd-avgång samt Ubers fortsatta kräftgång på börsen mot bakgrund av större förluster än väntat och sämre tillväxtutsikter. Staffan Knafve konstaterar att de negativa nyheterna resulterade i att Softbank-aktien föll tillbaka till samma nivåer som i februari, och att den tidigare kraftiga kursuppgången för 2019 därmed är utraderad.

Även Walt Disney bidrog negativt till portföljutvecklingen, då underhållningsjätten retirerade på börsen. Som skäl till nedgången pekar Staffan Knafve på att Apple under månaden presenterade sin nya streamingtjänst TV+, som ska lanseras i november och vars pris ligger under konkurrerande tjänster. Disney fick under våren och sommaren mycket uppmärksamhet (och belöning på aktiemarknaden) för dess TV-satsning Disney+, som kommer att kosta beskedliga 6,99 dollar per månad, ett pris som Apples TV+ med sina 4,99 dollar slår med 2 dollar. Efter denna nyhet från Apple sänkte flera analyshus sina riktkurser för Disney, enligt förvaltaren.

“Dessutom hamnade Disneys vd Bob Iger i blåsväder efter publiceringen av hans memoarer, där det framgick att George Lucas känt sig förrådd och missnöjd över riktningen bolaget har tagit med Star Wars, efter att Disney köpte Lucasfilm 2012. Det har gjort tusentals fans upprörda och vidare spätt på investerares tvekan kring bolagets hantering av franchisen och dess potential”, skriver förvaltaren.

Tror inte på en kommande recession

I takt med att bolagsrapporterna för det tredje kvartalet på allvar börjar släppas bedömer Staffan Knafve att mycket fokus kommer att ligga på hur företagen kommunicerar kring utsikterna gällande efterfrågesituationen. Börsens fokus kommer dock parallellt med rapportsäsongen även att ligga på pågående handelskonflikter, enligt förvaltaren, som noterar att dessa konflikter i allt högre grad börjar påverka företagen och inte minst i det exportberoende Europa. Han slår vidare fast att “eventuella framsteg eller motgångar kommer att få stora genomslag i riskvilligheten”.

Fondteamet på globalfonden ser överlag aktiemarknadens värderingar som rimliga, och förvaltaren påpekar att de uppgångar som skett i år i stort sett endast har kompenserat för nedgångarna under den senare halvan av förra året.

“Det går att argumentera för att den konjunkturförsvagning som nu sannolikt kommer, successivt har diskonterats i marknaderna de senaste tolv månaderna”, skriver Staffan Knafve.

Vad gäller just konjunkturen meddelar förvaltaren att Rhenman & Partners förvisso noterar en inbromsning, men inte nödvändigtvis tror att försvagningen kommer att leda till en recession. Dessutom gör förvaltningsteamet bedömningen att investerares farhågor om sjunkande vinster i viss mån är överdrivna; detta då tidigare kriser (finanskrisen, eurokrisen, men även de nu aktuella handelskonflikterna) uppges ha lett till en successivt höjd beredskap i näringslivet för att tackla sämre tider.

Vad gäller fondens positionering meddelar Staffan Knafve att exponeringen bibehålls relativt hög av ovanstående anledningar, samt att tonvikten bland investeringarna ligger på värdebolag. De fem största aktieinnehaven vid månadsskiftet var Asahi Group, Chevron, Volkswagen, Anheuser-Busch Inbev samt IBM.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR