• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Likviditetsstrategi: Stabil månad på räntemarknaden

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Företagsobligationsmarknaden i Europa var fortsatt positiv, och kreditspreadarna var överlag stabila under september. Värdet på räntefonden Coeli likviditetsstrategi (R SEK) blev oförändrat under månaden, medan dess jämförelseindex OMRX T-Bill backade 0,04 procent.

Det skriver fondförvaltarna Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman i en månadskommentar för september. Sedan årsskiftet har fonden levererat en positiv avkastning om 1,12 procent, jämfört med index som har backat 0,39 procent.

Fonden har stigit med 22,21 procent sedan starten den 1 maj 2010. (Källa: Coeli)

Fonden har stigit med 22,21 procent sedan starten den 1 maj 2010. (Källa: Coeli)

Fondförvaltarna rapporterar hög aktivitet i den nordiska primärmarknaden, med nyemissioner från fastighetsbolag i spets. Stibor 3-månader backade till -0,07 procent under månaden och de närmaste marknadernas 10-åriga statsobligationer visade en negativ trend med högre räntor.

Månadens största bidragsgivare var Ship Finance, ett bolag inom fartygsleasing, som har investerat i tre större tankfartyg. Efterställda obligationer från Länsförsäkringar Bank och obligationer från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har också utvecklats starkt, den senare efter att ha aviserat nya finansiella mål som tros kunna höja kreditrating med två steg, skriver fondförvaltarna.

På nedsidan nämner förvaltarduon Melin Group. Bolagets obligationer har tappat ytterligare i värde efter kvartalsrapportering.

Obligationer från norska försäkringsbolaget Gjensidige Forsikring har fått ta plats i portföljen under september:

“Bolaget är mycket välkapitaliserat och uppvisar stabil lönsamhet. Genom investeringen utökas fondens exponering mot konjunkturokänsliga bolag”, skriver Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman om Gjensidige Forsikring.

Både europeiska och amerikanska centralbanken har gjort räntesänkningar under månaden. Den svenska reporäntan lämnades oförändrad, med prognos om höjning mot slutet av detta år eller under början av nästa, skriver förvaltarna. De lyfter även att Amerikanska centralbanken kommunicerade att den amerikanska ekonomin är generellt stark, men att FED har kapacitet att kunna vara aggressiva om den amerikanska ekonomin fortsätter visa svaghetssignaler.

Både aktiemarknaden backade på nyheten men återhämtade sig samma dag, och statsobligationer stod stilla, något som fondförvaltarna menar tyder på att sänkningen var i linje med investerarnas förväntningar. ECB meddelade förutom sänkt ränta även ett återupptagande av obligationsköpsprogram, med hänvisning till fortsatt inbromsande global tillväxt som risk för regionen, skriver fondförvaltarna.

Coeli Likviditetsstrategis fem största innehav vid utgången av september. (Källa: Coeli)

Coeli Likviditetsstrategis fem största innehav vid utgången av september. (Källa: Coeli)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR