Fonder: Regeringens förslag om flytträtt raserat

STOCKHOLM (Fonder Direkt) På torsdagen stod det klart att regeringens pensionsförslag om flytträtt nu fallit, eftersom att Moderaterna som femte parti kritiserat förslaget. Det innebär att förslaget kommer att göras om.

Under en längre tid har en debatt pågått kring sparares rätt att flytta en pensionsförsäkring från ett pensionsbolag till ett annat utan att straffas av höga avgifter.

“En seger för alla sparare! Ett oerhört glädjande besked, som nu kan hoppas på betydligt mer spararvänliga åtgärder för en flytträtt som blir effektiv på riktigt”, kommenterar Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, i ett mail till Fonder Direkt om regeringens förslag tidigare i år.

Regeringen presenterade ett förslag tidigare i år med målsättningen att det ska bli lättare att flytta pensioner.

“Ett förslag som visserligen är ett steg i rätt riktning - men som kan bli så mycket bättre. Jag tycker det är tydligt att regeringen vek sig för branschen, på spararnas bekostnad”, fortsatte Frida Bratt.

Förslaget har fått kritik från flera håll:

“Tycker du att vi har rätt att välja vart vi själva vill vara kunder? Eller ska vi straffas med en faktura på tiotusentals kronor när vi väljer att rösta med fötterna och flytta från ett företag vi inte är nöjda med? Det är vad som blir fallet om regeringens förslag kring flytträtt av pensioner går igenom”, skrev Johanna Kull, sparekonom på Avanza, tidigare i september.

I regeringens lagförslag föreslogs att försäkringsbolag skulle få ta ut en avgift för kvarstående anskaffningskostnader om du ville flytta din tjänstepension från dem. En kostnad som de skulle få ta ut i upp till 10 år efter att försäkringen tecknats.

“Det innebär i klartext att pensionsbolaget kan kräva dig på ersättning för vad de en gång i tiden, helt på eget bevåg, valde att betala en förmedlare eller sin egna säljare i provision för att locka in dig som kund. Märk väl, en kostnad du aldrig någonsin har sagt ja till eller bett om”, påpekade Johanna Kull.

Nordnet föreslår ett avgiftstak på 500 kronor för flytt av fondförsäkring. De tycker också det ska finnas en maxtid för hur lång tid flytten får ta, förslagsvis 2 månader, samt att flytträtten ska gälla alla fondförsäkringar, oavsett när de tecknats.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR