• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Absolute European Equity: Snabbare sektorrotation än väntat

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Sektorrotationen gick snabbare än förväntat, och med undervikt i cykliskt och bank jämfört med index slutade månaden med en uppgång om 1,4 procent för aktiehedgefonden Coeli Absolute European Equity (andelsklass R SEK), medan jämförelseindex Stoxx 600 samtidigt steg 3,6 procent.

Det skriver förvaltaren Mikael Petersson i en kommentar avseende september. Sedan årsskiftet är Coeli Absolute Return European Equity upp 9,7 procent, och Stoxx 600 upp 16,4 procent. Hedge Nordics NHX Equities index ökade preliminärt 0,1 procent i september.

Utveckling för fonden samt det europeiska aktieindexet Stoxx 600 sedan januari 2018. (Källa: Coeli)

Utveckling för fonden samt det europeiska aktieindexet Stoxx 600 sedan januari 2018. (Källa: Coeli)

“Kraftigaste sektorrörelsen sedan finanskrisen”

Mikael Petersson påpekar att han redan i förra månadens fondkommentar belyste att en sektorrotation skulle kunna komma innan årsskiftet. Kort därefter inleddes “den kraftigaste sektorrörelsen sedan finanskrisen”, enligt Mikael Petersson. Han menar att det är obalanser som byggts upp av nedgången i den amerikanska tioårsräntan som var den utlösande faktorn. Fonden var dock inte positionerad för den snabba rörelsen:

“Som med allting annat i världen sker allt med högre hastighet jämfört med tidigare och det var inte rörelsen i sig som är anmärkningsvärd utan hastigheten den kom med”, skriver Mikael Petersson.

PMI-siffror (inköpsindex) från flera europeiska länder är “riktigt svaga”, menar Mikael Petersson, och bilindustrin utmärker sig som särskilt tuff just nu.

Tagit hem vinst i Befesa

Bland fondens långa innehav belyser Mikael Petersson tyska investmentbolaget Finlab, vars innehav i fintech-bolaget Deposit Solutions värderats upp kraftigt sedan Deutsche Bank köpt in sig i bolaget. Finlabs aktie steg 13 procent under månaden, och handlas till cirka 35 substansrabatt, påpekar han. Befesa, som tidigare rapporterats haft svag kursutveckling, har sedan botten i mitten av augusti stigit 23 procent. Fonden utökade sitt innehav i bolaget i slutet av augusti, men har under september skalat ner och hämtat hem en del av vinsten, skriver Mikael Petersson.

Biovica nytt innehav

Två nya bolag har fått ta plats i portföljen, Irras och Biovica. Det senare utvecklar en teknik för att med blodprov hjälpa läkare att avgöra om en behandling av cancer, främst bröstcancer, har önskad effekt eller ej. Bolaget står tidsmässigt nära ett potentiellt FDA-godkännande, skriver Mikael Petersson.

“Som med alla utvecklingsbolag utan större intäkter är risken hög, men i fallet Biovica tyckte vi att det dåvarande börsvärdet om 200 miljoner kronor erbjöd en ovanligt attraktiv risk/reward. Vd Anders Rylander har ett stort innehav i bolaget och vi har även stort förtroende för bolagets styrelse”, konstaterar Mikael Petersson.

Fondens korta innehav utvecklades negativt i den stigande marknaden, och bidrog med en negativ avkastning om 0,8 procent. Under september har en position i säljoptioner på svenska marknaden byggts upp, till vad fondförvaltaren menar är “attraktiva priser”. Fondens nettoexponering var 73 respektive 68 procent vid månadens in- respektive utgång.

För framtiden spår Mikael Petersson att sektorrotationen kommer fortsätta. Han menar att viss turbulens är att vänta vid kvartalsrapportering för cykliska bolag som gått starkt på sistone, men redovisar relativt svaga resultat.

Avslutningsvis meddelar Mikael Petersson att fondens förvaltningsavgift sänkes från 2 till 1,5 procent (R-klassen) från sista oktober.

__


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR