SHB Fonder: Flaggar upp i Loomis, ökat succesivt senaste året

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Handelsbanken Fonder går över 5 procents ägande sett till kapital och röster i kontanthanteringsbolaget Loomis.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande, där kapital och röster anges till 5,1 procent.

Handelsbanken Fonder har inte gått över 5 procents ägande någon gång enligt statistik från ägardatatjänsten Holdings, där första noteringen anges till slutet av juni 2015 med ett ägande av 3,2 procent av kapitalet.

Data från Holdings visar att Handelsbanken Fonder genom en rad ökningar dubblat sin ägarandel i aktien över ett års tid; i början av oktober 2018 uppgick kapitalandelen till 2,48 procent.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR