• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Global: +8,9% 3kv, ADP, Baxter Int, LVMH och Visa in i portföljen

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Skagen Global klättrade 8,9 procent i det tredje kvartalet, medan jämförelseindex (MSCI ACWI NR) steg 6,0 procent (bägge i svenska kronor). Så här långt i år har fonden därmed ökat med 34,4 procent, att jämföra med 28,6 procent hos index.

Det framgår av fondens kvartalsrapport, i vilken förvaltarna Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen meddelar att det tredje kvartalet var volatilt i ljuset av tullförhandlingar, lägre räntor och andra geopolitiska händelser. Fonden överpresterade sitt jämförelseindex i kvartalet, och har gjort så mätt såväl från årsskiftet, på ett år, som på tre år, skriver förvaltarna.

Skagen Globals bästa aktier sett till absolut avkastning under kvartalet var Intercontinental Exchange (ICE), Beazley och Microsoft, enligt rapporten. New York Stock Exchange-ägaren ICE fortsatte att agera disciplinerat, uppger förvaltarna, som anser att aktiens pris inte fullt ut reflekterar varken bolagets starka strategiska position eller dess förmåga att driva fortsatt innovation i branschen. Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen meddelar att de värdesätter bolagets ledning högt och ser deras färdigheter gällande kapitalallokering som en underuppskattad immateriell tillgång.

Skagen Globals fem bästa respektive sämsta bidrag till avkastningen i det tredje kvartalet. (Källa: Skagen Fonder)

Skagen Globals fem bästa respektive sämsta bidrag till avkastningen i det tredje kvartalet. (Källa: Skagen Fonder)

Specialistförsäkraren Beazley steg, efter att aktien har varit sval det senaste året på grund av oro kring bolagets kapitalbuffert, enligt förvaltarteamet. Två år av betydande naturkatastrofer ska ha satt sina spår i Beazleys vinster.

“Vi har noga analyserat och övervakat bolaget under denna period. Vår analys pekar mot ett tillfälligt hack i kurvan snarare än ett strukturellt problem, och vi har behållit vår höga övertygelse kring innehavet. Med en hittills gynnsam orkansäsong är kapitaloron avtagande, och marknadens fokus återgår långsamt till den starka långsiktiga tillväxtstory inom specialförsäkring som ger stöd åt det långsiktiga investeringscaset”, skriver Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen.

Gällande det nästan nioåriga innehavet Microsoft, uppges bolaget ha presterat väl, med noterbara ökningar för såväl rörelsemarginal som för marginal på det fria kassaflödet. Återigen drog Microsoft nytta av den strukturella tillväxten inom “cloud-computing”, enligt förvaltarna.

Sämre utveckling hade innehaven SAP, ADP och LVMH, som var de tre innehav med sämst portföljpåverkan under kvartalet. Det tyska mjukvarubolaget SAP rapporterade relativt svaga siffror för det andra kvartalet, skriver förvaltarduon, och preciserar med att kassaflödet ännu en gång kom in under förväntan. För ADP (Automatic Data Processing), stor aktör inom lönehantering och HR-tjänster, samt lyxkonglomeratet LVMH, uppges mindre nedgångar mot bakgrund av ett försämrat makrosentiment ha noterats.

De två sistnämnda bolagen utgjorde tillsammans med hälsovårdsbolaget Baxter International och Visa fondens nytillskott under det tredje kvartalet, framgår av rapporten.

“Den ledande franska lyxvarutillverkaren LVMH har stärkt sitt grepp om den globala lyxvarukonsumenten genom att utveckla en imponerande uppsättning av varumärken och produkter. Vår syn är att bolaget kommer gynnas ordentligt av sina digitala färdigheter och hantering av dess varumärken; två exempel på immateriella tillgångar vi bedömer vara underuppskattade av den bredare marknaden”, skriver Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen.

Kortjätten Visa gör i och med köpet sällskap med konkurrenten Mastercard i portföljen, då förvaltarna inte ser någon anledning till varför inte flera aktörer ska kunna bli vinnare på den teknologiska utveckling som sker på betalningsområdet. Med en utmärkt kassagenerering och en stark balansräkning uppges Visa ha goda förutsättningar att finansiera interna och externa investeringsmöjligheter.

Fonden deltog även i en nyemission från laxproducenten Bakkafrost, för att stödja bolagets förvärv av en majoritetspost i Scottish Salmon Company, enligt rapporten.

Sett till försäljningar avyttrade Skagen Global under kvartalet innehaven i det finländska pappers- och massabolaget UPM-Kymmene, det tyska fastighetsbolaget Deutsche Wohnen, ovan nämnda SAP, samt det österrikiska förpackningsbolaget Mayr-Melnhof Karton. Som skäl för försäljningarna av SAP och Mayr-Melnhof Karton anges ihållande svag kassaflödesgenerering och risk för fortsatt erosion av vinstkvaliteten för att kunna uppnå de finansiella målen, respektive alltmer oinspirerande utsikter trots ett starkt ledningsteam.

“Vi förblir fokuserade på ‘bottom-up stock-picking’ i ett företagsklimat präglat av betydande brus och spänningar vad gäller handel, politik och regleringar. Portföljen är alltjämt attraktivt värderad”, skriver förvaltarduon.

Skagen Global hade vid september månads utgång 37 aktier i portföljen, med en betoning på USA-noterade bolag (65 procent) och med störst sektorexponeringar inom finansiella tjänster, it och verkstad. De tio största innehaven nedan svarade för 42,5 procent av fondförmögenheten.

Källa: Skagen Fonder

Källa: Skagen Fonder


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR