• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Insight: -0,5% 3kv, handelskrigsretorik och tillväxtoro bromskloss

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktivistskuggarfonden Skagen Insight backade med 0,5 procent i det tredje kvartalet 2019, samtidigt som fondens jämförelseindex (MSCI World NR) ökade med 6,7 procent (bägge i svenska kronor). Sett endast till september såg det dock bättre ut, då fonden avancerade 4,1 procent, jämfört med 1,8 procent för index. Skagen Insight har därmed stigit med 20,5 procent i år, medan index noterar +30,2 procent.

Det framgår av en kvartalsrapport från aktiefonden, där fondförvaltaren Tomas Johansson konstaterar att omständigheterna för aktivistsituationer inte har varit optimala den senaste tiden, i takt med intensifierad handelskrigsretorik och ökad konjunkturosäkerhet.

Efter att ha startat 2019 starkt har Insight haft svårt att hålla jämna steg med den bredare aktiemarknaden de senaste två kvartalen, delvis som en följd av en tuffare miljö för aktivister, enligt förvaltaren. Tomas Johansson lägger här till att sommarens eskalerande handelskrigsretorik har bidragit till att dra ned värderingarna i fondportföljen samt till att lägga sordin på tillväxtutsikterna i närtid.

Fortsatt tro på innehav

Fondteamets övertygelse kring förändringsprocesserna i de situationer Insight är investerad i uppges dock vara orubbad, trots att man noterar att den ekonomiska osäkerheten nu har börjat visa sig i makrodata. Bland annat gillar Insight vad de ser i Thyssen Krupp, som lyfts fram som ett typexempel på hur en nedgång i aktiepriset ökar angelägenheten hos ledning och styrelse att agera, vilket i sin tur hjälper aktivister att driva på för att uppnå förbättring.

“Bolaget går nu vidare med sin försäljning av den värdefulla hissdivisionen, i linje med våra förväntningar, vilket kommer att låsa upp betydande aktieägarvärden. Uppenbarligen återstår det för marknaden att visa sin uppskattning för omfattningen av det värdeskapande vi i slutändan förväntar oss av denna åtgärd”, skriver Tomas Johansson.

Fondens mest positiva respektive negativa avkastningsbidrag under det tredje kvartalet. (Källa: Skagen Fonder)

Fondens mest positiva respektive negativa avkastningsbidrag under det tredje kvartalet. (Källa: Skagen Fonder)

Newell Brands, ägare av varumärken såsom Rubbermaid och Yankee Candle, stod för kvartalets bästa avkastningsbidrag i Skagen Insight. Förvaltaren meddelar att han och teamet har sett tecken på att åtgärderna med att stöpa om bolaget börjar ge effekt. Newells vd uppges se över en minskning av antalet marknadsförda produkter samt möjligheten att öka marginalerna. Aktien steg med 30 procent i det tredje kvartalet, understött av en höjd försäljningsguidning i samband med bolagets senaste kvartalsrapport, enligt förvaltaren.

Conduent kvartalets sänke

Åt andra hållet gick it-tjänstebolaget Conduent, vars aktie var den som påverkade avkastningen mest negativt under kvartalet. Bolaget rapporterade en något nedslående rapport för det andra kvartalet, meddelar Tomas Johansson, som dock såg ljusglimtar i samband med rapporten. Conduent aviserade en möjlig uppdelning av bolaget, samtidigt som den aktuella aktivisten ska ha ökat sitt innehav och iscensatt ytterligare styrelseförändringar, enligt förvaltaren. Fondteamet ser positivt på detta och menar att aktiens nuvarande värdering ser ut att ha tappat kopplingen med verkligheten, framgår av rapporten. Tomas Johansson bedömer vidare att det inte vore förvånande om strategiska och/eller finansiella köpare närmade sig bolaget med uppköpspropåer.

Nordea och Quadient in i portföljen

Två nya innehav uppges ha adderats till Skagen Insight i det tredje kvartalet: Nordea och Quadient (tidigare Neopost). Båda innehaven ska ha fått en bra start i fonden, men den fortsatta uppsidan ses ändå som betydande i de två aktierna. Quadient beskrivs som ett postutrustningsföretag som befinner sig i processen att istället bli ett mjukvarubolag. Denna process verkar enligt förvaltaren inte ha noterats bland investerare, som ser Quadient som en försäljare av frankeringsmaskiner

“Även om bolaget aldrig säljer en enda frankeringsmaskin igen, och dess semi-återkommande konsumentaffär går till noll, så är det svårt att begripa värderingen av de nya affärsområdena. Aktien handlas i det scenariot till 4x EV/EBIT, en nivå där man helt klart blundar för att diskontera mjukvaruaffärens starka utsikter för vinsttillväxt”, skriver Tomas Johansson.

Det finns dock flera anledningar att gilla Quadient, av rapporten att döma. Bolaget är även en av de största leverantörerna av paketskåp, ett affärsben som bedöms ha stor potential i en värld av e-handel. Fondteamet uppger samtidigt att man ser tre olika områden där de involverade aktivisterna i Quadient har en viktig roll att spela. Dels handlar det om att se till att de kassaflöden som genereras via leasingkontrakt från historiska försäljningar av frankeringsmaskiner används väl. Aktivisterna ska även se till att utforma strukturella förändringar för att hjälpa marknaden förstå att bolaget de facto är ett mjukvarubolag som förtjänar en mycket högre värdering. Det tredje initiativet rör att driva effektivitet i ett “traditionellt sett ganska sömnigt bolag”, enligt Tomas Johansson.

“Fondinnehaven handlas till en markant rabatt”

Vid en framåtblick meddelar förvaltaren att Skagen förblir entusiastiska kring aktivistskuggar-modellen för investeringar.

“Det universum av aktivistkampanjer som vi investerar i handlas till en markant rabatt, både på absolut och relativ basis. Faktum är att universumet handlas till en uppskattad 25-procentig rabatt mot den bredare aktiemarknaden. Med andra ord handlar detta om bördig mark för att hitta attraktivt värderade situationer”, skriver Tomas Johansson.

Skagen Insight hade 32 innehav vid september månads utgång. Fonden har sin största portföljexponering i Japan, där nära 32 procent av kapitalet är placerat (att jämföra med drygt 8 procent hos index). På sektornivå är verkstad dominerande, med nära 45 procent av portföljen. Nedan följer en lista över fondens tio största innehav per den 30 september:

Källa: Skagen Fonder

Källa: Skagen Fonder


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR