• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Kon-Tiki: -3,1% 3kv, tillväxtoro tyngde portföljen

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Makro samt geopolitiska oroligheter tyngde utvecklingen under det tredje kvartalet för tillväxtmarknadsfonden Skagen Kon-Tiki, som tappade 3,1 procent sett till svenska kronor. Sett till endast september såg det dock bättre ut, då fonden avancerade 2,0 procent. Fondens jämförelseindex (MSCI EM NR USD) noterade en uppgång om 1,3 procent under kvartalet och steg 2,1 procent under september.

Det framgår av en månadsrapport från fondförvaltarna Cathrine Gether och Fredrik Bjelland.

Fondens mest positiva respektive negativa portföljbidrag i september. (Källa: Skagen Fonder)

Fondens mest positiva respektive negativa portföljbidrag i september. (Källa: Skagen Fonder)

“Våra sämsta bidragsgivare var bolag inom energi och råvaror då fallande råvarupriser och högre nivåer av finansiell beredskap generellt tyngde avkastningen”, kommenterar fondförvaltarna.

Cykliska industrier drabbades hårdast under kvartalet då investerare sökte säkrare placeringar. Enligt förvaltarna märktes detta tydligast i exportkänsliga ekonomier, såsom Tyskland, som även rapporterade en väsentlig minskning i såväl tillverkning som export.

Bland enskilda bolag nämns kanadensiska koppar- och guldbrytarbolaget Turquoise Hill Resources, vars aktie föll brant efter att bolaget annonserat att ett expansionsprojekt i Mongoliet kommer att bli försenat med 16-30 månader och därtill avsevärt dyrare, enligt rapporten.

“Fastän bolaget har tillräckligt med finansiering för att försätta expansionen tills 2021 så bekräftade vårt senaste besök att ytterligare finansiering och lokalpolitisk support kommer att krävas för att slutföra projektet”, skriver Cathrine Gether och Fredrik Bjelland.

Bland de mer positiva bidragsgivarna lyfter förvaltarduon fram fondens största innehav, Samsung Electronics. Enligt förvaltarna har tecken på en stabilisering och återhämtning i marknaden som Samsung Electronics är verksam inom kunnat tydas, vilket gav aktien stöd under perioden.

Brasilianska järnvägsoperatören Rumo nämns också i positiv bemärkelse då bolaget “fortsatte att leverera rörelseresultat och kan tänkas gynnas av handelskonflikten mellan Kina och USA”, påpekar förvaltarna.

När det kommer till portföljförändringar redovisas avyttringar av det chilenska dryckesbolaget CCU och Naspers avknoppning Multi-Choice Group, som sålts då aktierna uppnått förvaltarnas riktkurs.

“Vi sålde även våra relativt nya innehav i massaproducenten Suzano och hotelloperatören Shangri-La då vår initiala investeringstes visade sig vara mer utmanande än vi tidigare trott. Det var främst till följd av en större cyklisk oro och en omvärdering av företagens förmåga att hantera dessa”, redogör Cathrine Gether och Fredrik Bjelland.

Under kvartalet adderades Royal Dutch Shell till portföljen, ett innehav som enligt förvaltarna tillför “en högst attraktiv och förutsägbar risk/reward” till portföljen.

“Vi lockas av företagets strikta disciplin när det gäller kapitalallokering, och bolagets fokus på att hantera övergången inom energi och aktiens defensiva egenskaper från en stark balansräkning och en varaktig utdelning på 6 procent”, resonerar förvaltarduon.

Skagen Kon-Tikis lands- och sektorexponeringrelativt fondens jämförelseindex (MSCI EM NR USD). (Källa Skagen Fonder)

Skagen Kon-Tikis lands- och sektorexponeringrelativt fondens jämförelseindex (MSCI EM NR USD). (Källa Skagen Fonder)

Läs mer hos Skagen Fonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR