• UPPDRAGSARTIKEL

UB Infra: +3,2% i september, fortsatt handla europeiska utilities

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den globala infrastrukturfonden UB Infra avancerade 3,2 procent i september och noterar därmed en avkastning om 20,7 procent hittills i år, sett till basvalutan euro. Världsindexet MSCI World (TR) noterade samtidigt en uppgång om 3,0 procent.

Det framgår av en månadsrapport från fondförvaltaren Pekka Niemelä. I svenska kronor ökade fonden med 2,4 procent i september, vilket innebär en uppgång om 26,1 procent hittills i år.

Avkastning för UB Infra och jämförelseindex MSCI World sedan fondens start i januari 2006. (Källa: UB AM)

Avkastning för UB Infra och jämförelseindex MSCI World sedan fondens start i januari 2006. (Källa: UB AM)

__

“Aptiten på tillgångar med hög direktavkastning fortsätter i takt med lösare penningpolitik från centralbankerna, men en vikande konjunktur verkar oundviklig trots detta. På tillväxtmarknaderna ser värderingarna attraktivare ut men politisk osäkerhet som USA-Kina handelskonflikten och oroligheterna i Hong Kong lägger sordin på stämningen och har en negativ effekt på aktiemarknadens kursutveckling”, kommenterar fondförvaltaren marknadsläget.

De tre portföljinnehav som uppvisade störst kursrörelser under månaden var Scot And Southern Energy Group, Japan Airport Terminal och PPL Corporation, med uppgångar på 11,5, 10,6 respektive 10,5 procent. Sett över samtliga innehav rörde sig 61 uppåt medan 12 backade under september, enligt rapporten.

Vid månadens utgång var ovanstående fondens tio största innehav. (Källa: UB AM)

Vid månadens utgång var ovanstående fondens tio största innehav. (Källa: UB AM)

Störst landexponering finns i USA, där 35,6 procent av kapitalet är placerat. Därpå kommer Frankrike (10,9 procent), Storbritannien (8,2), Spanien (6,4) och Tyskland (6,3).

På kategorinivå toppar electric-utilities exponeringslistan, med 24,2 procent av portföljen, före multi- utilities (22,9), flygplatstjänster (14,3), vatten (12,2) samt gas (7,4).


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR