Fonder: Rekordhög fondförmögenhet på osäker börs i september

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det svenska nysparandet (nettoinsättningar) i fonder uppgick till 10 miljarder kronor i september, då räntefonder uppvisade nettoinsättningar, medan aktiefonder noterade nettouttag.

Det framgår av ett pressmeddelande från branschorganisationen Fondbolagens förening.

Nettosparande i fonder 2019. (Källa: Fondbolagens förening)

Nettosparande i fonder 2019. (Källa: Fondbolagens förening)

“Osäkerheten bland de svenska spararna är tydlig. När börshumöret kastas mellan hopp och förtvivlan drar man ner på risken och köper blandfonder och räntefonder. Som vanligt är det viktigt att påminna den enskilde spararen om värdet av att vara långsiktig och att den största risken i ett långsiktigt sparande faktiskt är att inte ta risk alls”, säger föreningens sparekonom Gustav Sjöholm i pressmeddelandet.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under september med 76 miljarder kronor och uppgick till 4.789 miljarder kronor per månadens utgång, vilket utgör den högsta noteringen någonsin för den svenska fondmarknaden, enligt pressmeddelandet.

Sedan årsskiftet har fondförmögenheten ökat med 811 miljarder kronor. Av de samlade fondtillgångarna i Sverige är motsvarande 59 procent placerat i aktiefonder, enligt pressmeddelandet.

De allra flesta aktiefondkategorierna uppvisade nettouttag under september och det totala nettoutflödet var 2,5 miljarder kronor från just aktiefonder. Störst nettouttag stod branschfonder och Nordamerikafonder för medan globalfonder utgjorde undantag med nettoinsättningar, enligt Fondbolagens förening.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR