• UPPDRAGSARTIKEL

UB EM Frontier Real Assets: +1,8% i sep, minskat i Thailand

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Realtillgångsfonden UB EM Frontier Real Assets steg 1,8 procent i september i basvalutan euro, med stöd av Mexiko, enligt en månadsrapport.

I svenska kronor steg fonden med 1,0 procent i september och har därmed avancerat med 18,5 procent hittills i år.

Förvaltarna Aki Kostiander och Pekka Niemelä nämner i rapporten att fonden har minskat sin exponering mot thailändska operatörer inom logistikcenter och i stället ökat vikten inom ett par filippinska infrastrukturbolag.

Portföljens fördelning sett till länder. Mexiko toppar före Filippinerna och Thailand. (Källa: United Bankers AM)

Portföljens fördelning sett till länder. Mexiko toppar före Filippinerna och Thailand. (Källa: United Bankers AM)

“Brexit-sagan diskuterade fram och tillbaka under september, i mitten av månaden attackerades saudiarabiska oljeanläggningar och den amerikanska repomarknaden övergick till kaos efter tekniska problem med skattebetalningar”, skriver förvaltarna om månadens händelser.

Förvaltarna beskriver den senare halvan av september som “platt” eller “något negativ” för globala aktiemarknader och de väntar in rapporterna för det tredje kvartalet som väntas ge en uppdaterar insikt för vinstutsikterna.

UB Em Frontier Real Assets har en aggregerad framåtblickande direktavkastning på 4,2 procent, medan motsvarande för indexet MSCI EM är 3,3 procent, skriver Aki Kostiander och Pekka Niemelä. Vid årets början låg portföljens direktavkastning på 4,2 procent, enligt rapporten.

Fondens tio största innehav per den 30 september. (Källa: UB AM)

Fondens tio största innehav per den 30 september. (Källa: UB AM)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR