• UPPDRAGSARTIKEL

Baltic Horizon Fund: -0,4% i september, slutfört förvärv i Vilnius

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den börshandlade fastighetsfonden Baltic Horizon Fund backade 0,4 procent på Stockholmsbörsen i september och stängde på 14:75 kronor. Samtidigt steg fondens nettotillgångsvärde (NAV) per andel från 1:3253 till 1:3400 euro, en ökning med 1,11 procent.

Kursutveckling Baltic Horizon Fund på Stockholmsbörsen i september. Fonden är även noterad på Nasdaq Tallinn. (Källa: Infront)

Kursutveckling Baltic Horizon Fund på Stockholmsbörsen i september. Fonden är även noterad på Nasdaq Tallinn. (Källa: Infront)

Ökningen i NAV kopplas främst till fastigheternas prestation samt en positiv kassaflödeshedge, skriver fondförvaltaren Tarmo Karotam i ett pressmeddelande.

Baltic Horizon har slutfört det tidigare kommunicerade förvärvet av fastigheten North Star, belägen i Litauens huvudstad Vilnius.

Köpeskillingen landade på cirka 20,7 miljoner euro, vilket motsvarar en direktavkastningsnivå på fastigheten om 7,3 procent.

“North Star är en välbelägen kontorsbyggnad nära centrala affärsdistriktet i Vilnius. Inom den uthyrbara ytan på 10.000 kvadratmeter finns det flera starka hyresgäster, bland annat Litauens statliga skatteinspektion”, framkom det i pressmeddelandet.

Den förvärvade byggnaden North Star i Vilnius. (Källa: Baltic Horizon)

Den förvärvade byggnaden North Star i Vilnius. (Källa: Baltic Horizon)

Som en del av transaktionen har säljaren förbundit sig att teckna nyemitterade fondandelar i Baltic Horizon till ett värde av 5 miljoner euro. Antalet emitterade fondandelar kommer att uppgå till teckningsbeloppet dividerat med fondens senaste NAV. Utgivningen och listningen av de nya fondandelarna väntas ske kort efter affärens genomförande


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR