Blackrock: köpt 5 mln aktier i Kungsleden

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Blackrock, en av världens största kapitalförvaltare, aviserade att dess ägande i fastighetsbolaget Kungsleden överstiger 5 procent av kapitalet och rösterna.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Data från Holdings visar att Blackrocks ägarandel i Kungsleden nästan fördubblats sedan i september 2019, från dåvarande 2,8 procent till dagens 5,1 procent av kapitalet. Antal Kungsleden-aktier i Blackrocks ägo har under samma period gått från drygt 6 miljoner till drygt 11 miljoner.

Blackrocks innehav i Kungsleden har pendlat mellan 2,2-2,5 procent av kapitalet och rösterna sedan mitten av 2015 fram tills denna ökning, visar statistik från Holdings.

Efter köpet går Blackrock upp som näst största ägare i Kungsleden, efter Gösta Welandson med bolag som äger 14,5 procent av kapitalet.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR