• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Avenir Europe: +1,8% i sep, ser begränsat avtal mellan USA och Kina som troligt

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden ODDO BHF Avenir Europe steg med 1,8 procent under september i basvalutan euro, vilket var 1,8 procentenheter mindre än jämförelseindex (MSCI Europe Smid NR) som avancerade 3,6 procent. Fonden har därmed ökat med 19,9 procent hittills i år samtidigt som index är upp 19,1 procent.

Det framgår av en månadsrapport från förvaltningsteamet som består av Pascal Riegis, Grégory Deschamps, Frédéric Doussard och Sébastien Maillard.

I svenska kronor steg fonden med 1,0 procent i augusti och är sedan årskiftet upp 26,8 procent per den sista augusti.

“Medan de ekonomiska indikatorer som publicerades under månaden bekräftade en global inbromsning och ett hot om en nära förestående recession i USA, var det de mest cykliska sektorerna som kom att driva börsuppgångarna i september”, kommenterar förvaltarna.

Förvaltningsteamet noterar samtidigt att statsobligationsräntor generellt sett steg i september, efter att ha fallit föregående månader. Det indikerar att investerare redan fullt ut har prisat in utsikterna för en ekonomisk inbromsning, lägger de till. Sett till makroekonomiska indikatorer sågs de värsta försämringarna under månaden i Europa och Tyskland i synnerhet, medan bilden var mer blandad i USA och Kina, konstateras i rapporten.

Förvaltarna pekar vidare på att september även dominerades av svängningarna i förhandlingarna mellan USA och Kina.

“Det mest troliga utfallet är att ett avtal nås kring frågor som enbart rör handel, medan förhandlingar kring mer komplexa ämnen såsom immateriella rättigheter och dolda företagssubventioner skjuts upp”, skriver förvaltningsteamet.

ODDO BHF Avenir Europe har ett ESG-fokus som går ut på att förvaltningsteamet i sitt investeringsurval gynnar de bolag med bäst strategier avseende miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. En bra ESG-profil ger pluspoäng vid helhetsbedömningen och vice versa.

De aktier som ingår i fondens investeringssfär rankas på en ESG-skala från 1-5, där 5 är det bästa betyget och väger positivt i urvalet, medan 1 på motsatt sätt är sämst och väger negativt vid investeringsprocessen. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

De aktier som ingår i fondens investeringssfär rankas på en ESG-skala från 1-5, där 5 är det bästa betyget och väger positivt i urvalet, medan 1 på motsatt sätt är sämst och väger negativt vid investeringsprocessen. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Fonden investerar i små och medelstora bolag med långsiktig kapitaltillväxt som målsättning. Förvaltarna väljer framför allt ut några av de bäst presterande såväl cykliska som icke-cykliska bolagen i Europa, som ofta har en internationell närvaro, och där aktiepriset bedöms attraktivt sett till långsiktiga framtidsutsikter, enligt rapporten.

Fonden har övervikter inom hälsovård, verkstad och teknologi, och undervikter inom finansiella tjänster och råvaror. Störst exponering på landnivå återfinns i Frankrike med 34,4 procent av kapitalet, följt av Storbritannien och Tyskland med 11,0 respektive 10,7 procent. På fjärde plats finns Sverige med 7,4 procent av portföljen.

Nedan fondens tio största innehav per den 30 september:

Källa: ODDO BHF AM SAS


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR