• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Euro High Yield: -0,2% i sep, positivt marknadssentiment vände ned

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Obligationsfonden ODDO BHF Euro High Yield Bond backade med 0,20 procent i september sett till basvalutan euro, samtidigt som dess jämförelseindex (100% BofAML E HY NF FI&FL Rate HY Constrained) tappade 0,31 procent. Därmed har fonden stigit med 6,46 procent hittills i år, att jämföra med 8,22 procent för index.

I svenska kronor noterade fonden -0,95 procent i september, vilket innebär en uppgång på 12,59 procent hittills i år.

Fondförvaltarna Alexis Renault och Frauke Wolkewitz meddelar i en månadsrapport att den europeiska high yield-marknaden inledde månaden positivt, drivet av förväntningar om ett fördelaktigt policy-uttalande från ECB vid mitten av månaden. Det positiva stämningsläget på marknaden byttes dock ut till ett negativt dito under månadens andra halva, fortsätter de. Som skäl för det uppges att investerare tog hem vinster och minskade portföljrisken, främst som en följd av försvagningar i europeiska makroindikatorer samt de pågående handelsspänningarna mellan USA och Kina.

I likhet med vad förvaltarna har kommunicerat de senaste månaderna så fortsatte den tekniska bilden att vara blandad i september, då inflöden å ena sidan gav stöd, men då sekundärmarknadens likviditet å andra sidan fortsatte att vara svårhanterlig.

Fonden uppges alltjämt vara defensivt positionerad i form av durationsundervikt och lägre optionsjusterade spreadar (OAS) än jämförelseindex. Även på sektornivå har förvaltarna satt en defensiv prägel på portföljen: riskjusterade undervikter återfinns inom cykliska sektorer som personvagnar, kemikalier och resor & fritid, enligt rapporten.

Vad gäller emittent-ratings är det som sticker ut relativt jämförelseindex övervikt inom B och undervikt inom BB. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Vad gäller emittent-ratings är det som sticker ut relativt jämförelseindex övervikt inom B och undervikt inom BB. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Vid en framåtblick bedömer Alexis Renault och Frauke Wolkewitz att den europeiska high yield-marknaden kommer att uppleva ökad volatilitet, mot bakgrund av faktorer som en försvagning i ekonomisk data, något sämre bolagsresultat, politik såsom förvecklingarna i Italien, brexit-processen samt tullförhandlingar.

“Krediturval förblir avgörande, och blir allt viktigare i den nuvarande miljön av högre idiosynkratisk risk, för att kunna uppnå överavkastning”, meddelar förvaltarduon.

Vid september månads utgång hade ODDO BHF Euro High Yield Bond totalt sett 220 innehav. Nedan de tio största.

Källa: ODDO BHF AM SAS

Källa: ODDO BHF AM SAS


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR