• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Artificial Intelligence: +2,0% i sep, halvledarbolag fortsatt i topp

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den systematiska aktiefonden ODDO BHF Artificial Intelligence steg med 2,0 procent i september (basvaluta dollar) och har därmed ökat med 11,3 procent sedan fondens första avkastningsdatum, den 16 januari 2019.

I svenska kronor är motsvarande siffor 2,2 och 21,6 procent. Jämförelseindex (MSCI World NR USD i SEK) har under samma tidsperioder stigit med 2,4 och 23,9 procent.

“September karakteriserades av en sektorrotation, vilket demonstrerade vikten av att ha en balanserad portfölj över varierande sektorer”, skriver fondförvaltarna Brice Prunas och Maxence Radjabi i en månadsrapport.

På geografisk nivå har fonden en övervikt i Nederländerna. Som andel av kapitalet är 62,7 procent placerat i USA, vilket är något högre än i jämförelseindex. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

På geografisk nivå har fonden en övervikt i Nederländerna. Som andel av kapitalet är 62,7 procent placerat i USA, vilket är något högre än i jämförelseindex. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Förvaltarna meddelar i rapporten att den största bidragsgivaren under månaden var halvledarbolag (+1,6%) och hårdvaruteknik (0,4%). Sämre gick det för fondens exponering mot mjukvara, som tyngde fonden med 0,8 procent. Avsaknaden av bankexponering konstateras även ha påverkat fonden negativt.

ODDO BHF Artificial Intelligence tillämpar artificiell intelligens för att identifiera globala aktier med exponering mot just AI-temat, genom att kategorisera in bolagen i olika relaterade underteman.

Fondens sektorexponering som portföljandel samt relativt jämförelseindex (höger). (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Fondens sektorexponering som portföljandel samt relativt jämförelseindex (höger). (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR