• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Global Target 2026: Modest tapp under debutmånad för nya obligationsfonden

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Kapitalförvaltaren ODDO BHF AM lanserade den 9 september obligationsfonden ODDO BHF Global Target 2026, som investerar i företagsobligationer i kategorin high yield inom rating-spannet BB+ till B-. Fonden tappade 0,18 procent i basvalutan euro under sina tre första veckor, framgår av en rapport för september månad.

Fondförvaltarna Olivier Becker och Victoire Dubrujeaud meddelar att fonden inledningsvis har investerat i obligationer med förfall mellan 2024 och 2027. Aktiviteten på primärmarknaden uppges ha varit hög under månaden, och Global Target 2026 deltog bland annat i emissioner från de två telekombolagen Salt och OTE.

ODDO BHF Global Target 2026 är en produkt av typen “target date”, vilket i detta fall innebär att själva fonden “förfaller” och avvecklas efter den sista december 2026. Förvaltarna har enligt fondens mandat möjlighet att investera i obligationer som förfaller senast sex månader och en dag efter den 31 december 2026, framgår av rapporten. Minst 60 procent av innehaven ska vara utgivna av emittenter som har registrerade kontor inom OECD, men förvaltarna kan även investera upp till 40 procent av kapitalet i obligationer från företag med registrerade kontor utanför OECD, inklusive tillväxtmarknader.

Så här ser portföljens fördelning ut när det gäller sektorer och geografi. Basindustri toppar före fritid och personvagnar på sektornivå, medan USA, Frankrike och Storbritannien står för störst exponeringar på landnivå. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Så här ser portföljens fördelning ut när det gäller sektorer och geografi. Basindustri toppar före fritid och personvagnar på sektornivå, medan USA, Frankrike och Storbritannien står för störst exponeringar på landnivå. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Olivier Becker och Victoire Dubrujeaud noterar att marknadssentimentet relaterat till handelskriget mellan USA och Kina förbättrades i september som en följd av nyheter kring nya förhandlingar i oktober; detta trots att USA tidigt under månaden införde 15-procentiga tullar på Kinatillverkade varor värda 125 miljarder dollar.

Ekonomisk data i eurozonen försämrades under månaden, då industrin fortsatte att kontrahera med Tyskland som drivande kraft, konstaterar förvaltarduon. Samtidigt höll sig inflationen måttlig kring 1 procent i årstakt, per i augusti.

“Mot bakgrund av både svag ekonomisk data och inflation betydligt lägre än tvåprocentsmålet sänkte ECB depositräntan med 10 baspunkter och återstartade sitt tillgångsköpsprogram värt 20 miljarder euro per månad från och med den 1 november. Penningpolitiska lättnadsåtgärder och optimism kring handelsförhandlingarna ledde till en uppgång i statsobligationsräntor under månaden”, skriver portföljteamet.

High yield-marknaden tappade 0,34 procent i september, enligt förvaltarna, som uppger att sektorerna transport, hälsovård och basindustri bidrog till nedgången med fall på 2,4, 1,0 respektive 0,9 procent. Bättre gick det för detaljhandel, personvagnar och fastigheter, som enligt förvaltarna visade på motståndskraft med uppgångar på 0,9, 0,6 respektive 0,3 procent.

“En inbromsning i global industriaktivitet ser nu ut att ha fått fäste. Så mycket står klart av det faktum att ett antal bolag rapporterade lägre vinster för det andra kvartalet, och av att många har fått sina kreditratings sänkta av relevanta institut. I en kontext av makroekonomisk inbromsning och ihållande höga nivåer av idiosynkratisk risk, håller vi oss vaksamma och selektiva i våra investeringar”, skriver Olivier Becker och Victoire Dubrujeaud.

Fonden hade per den 30 september investerat i 82 olika innehav. Nedan följer en lista över de emittenter som har störst portföljvikt i ODDO BHF Global Target 2026.

Källa: ODDO BHF AM SAS

Källa: ODDO BHF AM SAS


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR