• UPPDRAGSARTIKEL

East Capital: Svårnavigerat tredje kvartal - ordförande

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det tredje kvartalet präglades av makropolitiska orosmoln, förhoppningar om nya penningpolitiska lättnader från världens centralbanker och en rad geopolitiska oroligheter.

Det skriver East Capitals ordförande och förvaltningschef Peter Elam Håkansson i en kvartalskommentar där han påstår att orosmolnen främst hopar sig över USA och Västeuropa.

“Nu riktas världens blickar mot den politiska turbulensen i USA, där stämningen märkbart påverkas av de stundande valkampanjerna. Men låt oss inte underskatta de utmaningar Europa står inför, inte minst den rådande osäkerheten kring Storbritanniens utträde ur EU”, skriver Peter Elam Håkansson.

Sett till avkastning noterar han att tillväxtmarknader gick sämre än utvecklade länder under kvartalet, -4,2 procent mot -0,8 procent. Han påpekar dock att siffrorna döljer betydande skillnader mellan olika länder och lyfter specifikt fram Turkiet som avancerade 11,5 procent.

“Investerarna har haft ögonen på Turkiet på senare tid, och i september var mina kollegor tillsammans med vår rådgivare, Anders Borg, i Turkiet för att träffa flera av landets beslutsfattare och ekonomer”, kommenterar Peter Elam Håkansson.

Endast en av East Capitals fonder lyckades stå emot kvartalets turbulens och leverera ett positivt resultat, East Capital Balkan som steg 1,4 procent. Sämst gick det för East Capital Nya Europa som föll tillbaka 6,0 procent. Jämfört med sitt jämförelseindex påpekar dock Peter Elam Håkansson att det såg ljusare ut, då East Capital Nya Europa faktiskt slog index med 3,2 procent tack vare en undervikt i polska banker.

Förvaltningschefen lyfter även ett besök till Paris och en konferens för ansvarsfulla investeringar med temat “Responsible Investment in an Age of Urgent Transition” som han besökte under kvartalet.

“En viktig punkt i agendan var också bristande kvalitet i ESG-data hos leverantörerna som erbjuder det. Även kvantiteten av data, där en alltför stor mängd hållbarhetsmått riskerar att trötta ut företagen. På East Capital har vi använt egna ESG-betyg sedan 2016 för att samla in relevant hållbarhetsdata från bolagen”, påpekar Peter Elam Håkansson.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR