Fondbolagens förening: Svenskarna vill få mer hjälp i PPM-val

STOCKHOLM (Fonder Direkt) En majoritet av svenskarna efterfrågar mer information angående premiepensionen och hur man väljer fonder i premiepensionssystemet.

Det framgår av ett pressmeddelande från branschorganisationen Fondbolagens förening.

På uppdrag av Fondbolagens förening har TNS Sifo Prospera frågat 1.171 svenskar om deras syn på premiepensionen, och om de skulle vilja få mer information om premiepensionen och om hur man väljer fonder i premiepensionssystemet, samt om de känner till vilka hjälpmedel Pensionsmyndigheten har i dag för att söka och jämföra fonder.

(Källa: Fondbolagens förening)

(Källa: Fondbolagens förening)

Två tredjedelar känner dessutom inte till vilka hjälpmedel pensionsmyndigheten i dag har för att söka och jämföra fonder, uppmärksammar Fondbolagens förening i undersökningen.

“50 procent uppger att mer information skulle behövas. 37 procent vill inte ha mer information. Det skiljer mellan könen där kvinnor i något högre grad tycker att mer information om hur man väljer fonder behövs”, skriver Fondbolagens förening.

ff 2

(Källa: Fondbolagens förening)

Två av tre av de tillfrågade uppgav att de inte känner till vilka hjälpmedel Pensionsmyndigheten tillhandahåller för att söka och jämföra fonder till premiepensionen.

“Det finns ett behov av mer information om premiepensionen. Det är väldigt få som känner till det stöd som finns hos Pensionsmyndigheten. Samtidigt går utvecklingen snabbt och många andra aktörer har utvecklat framgångsrika lösningar”, säger Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR