Fonder: Rekordstort inflöde till indexfonder 2019

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Intresset för passiva fonder har ökat drastiskt den senaste tiden och nettoflödet till passiva indexfonder överstiger för första gången nettoflödet till icke-indexnära fonder. Det visar statistik från Morningstar.

Fonder kan delas upp i två kategorier; indexfonder eller icke-indexfonder, även kallade aktivt förvaltade fonder. Fonder Direkt har gått igenom statistik från Morningstar över nettoflödet till respektive kategori sedan 2007, där det framkom att det totala nettoflödet per år fram till 2018 övervägande gick till aktivt förvaltade fonder.

Hittills i år ser det dock annorlunda ut, indexfonder har under årets nio första månader haft ett större nettoinflöde än vad kategorin icke-indexnära fonder har haft.

Om man ser till de nio första månaderna de senaste fem åren har inte insättningarna till indexfonderna någonsin varit så höga som nu, närmast kommer januari-september 2017 med ett nettoinflöde på 2,5 miljarder euro, att jämföra med 2019 på 3,1 miljarder euro.

Debatten kring huruvida man ska investera i indexfonder eller aktivt förvaltade fonder har pågått länge och ett vanligt argument för att välja indexfonder är att avkastningen är mer stabil och att de är billigare. Å andra sidan har aktivt förvaltade fonder, som ofta har högre avgifter, försvarats av att avkastningen förväntas vara högre.

Men hur har egentligen avkastningen sett ut om man jämför svenska passivt och aktivt förvaltade fonder?

Nedan de fem bäst presterande svenska indexfonderna sett till avkastning de senaste tre åren:

Källa: Morningstar

Källa: Morningstar

Nedan de fem sämst presterande svenska indexfonderna sett till avkastning de senaste tre åren:

2

Källa: Morningstar

Nedan de fem bäst presterande svenska aktivt förvaltade fonderna sett till avkastning de senaste tre åren:

3

Källa: Morningstar

Nedan de fem sämst presterande svenska aktivt förvaltade fonderna sett till avkastning de senaste tre åren:

4

Källa: Morningstar

Det som är tydligt utifrån tabellerna är att de topp fem bäst presterande aktivt förvaltade fonderna har haft en bättre avkastning än indexfonderna de senaste tre åren och att det skiljer några procentenheter mellan topp fem-fonderna inom de två olika kategorierna.

Det som är slående är dock när det kommer till de fem sämst presterande fonderna, där är skillnaden stor mellan de två kategorierna. Inte en enda svensk indexfond hade en negativ total avkastning de senaste tre åren, medan den andra kategorin visade något helt annat. Den aktivt förvaltade fonden med sämst utveckling hade en negativ avkastning på över 28 procent, att jämföra med 5,4 procent för indexfonderna.

Slutsatsen man kan dra är därmed att det är en större variation bland avkastningen hos aktivt förvaltade fonder. Det skiljer dock nästan 14 procent mellan den bästa och den sämsta indexfonden, men ingen som investerat inom denna kategori har förlorat en enda krona de senaste tre åren, förutsatt att man varit investerad under hela perioden.

__


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR