• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Global Absolute Return: Ser långvariga efterverkningar av Weworks noteringsflopp

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Jupiter Global Absolute Return tappade 0,6 procent i det tredje kvartalet, där dock september blev en positiv månad med +2,2 procent. Fonden har därmed retirerat 5,0 procent hittills i år.

Det framgår av en kvartalskommentar från strategichefen och förvaltaren James Clunie, som konstaterar att kvartalet var slagigt på tillgångsmarknaderna.

Fondens utveckling i euro jämfört med LIBOR 3 Month EUR (Källa: Jupiter AM)

Fondens utveckling i euro jämfört med LIBOR 3 Month EUR (Källa: Jupiter AM)

“De flesta stora aktieindex steg i juli och september, delvis understött av handlandet från Federal Reserve, som sänkte räntan med 25 baspunkter under båda månaderna. /…/ Augusti var dock mindre sprudlande, då marknader föll brant till följd av oro kring försämrad ekonomisk data i Tyskland och Kina samt signaler från obligationsmarknaden. De senare inkluderade inverteringen av den två- och tioåriga avkastningskurvan och den växande högen av negativt avkastande statsobligationer, som nådde 17.000 miljarder dollar globalt”, skriver James Clunie.

Burford Capital-ras tyngde portföljen

Förvaltaren meddelar att fonden backade i både juli och augusti men att detta lindrades av en uppgång i september. Tappet i juli ska främst ha varit ett resultat av en stark relativ avkastning på den amerikanska aktiemarknaden, och särskilt hos den typ av tillväxtaktier som fonden höll korta positioner i.

I augusti bidrog visserligen fondens nettokorta position positivt till avkastningen, men detta överskuggades av ett brant fall i Burford Capitals aktie, efter att blankarfirman Muddy Waters publicerat en negativ rapport, enligt kommentaren. September blev som nämnt en positiv månad för Jupiter Global Absolute Return, då fonden i en stigande marknad överpresterade MSCI:s världsindex.

“Den tydliga överprestationen gentemot den bredare marknaden kan verka ovanlig givet portföljens nettonegativa marknadsexponering. Vad fondens utveckling den senaste månaden dock betonar är att portföljens riskexponeringar sett till land och stil för närvarande är mer betydande än vad fondens nettoexponering mot marknaden ensam är”, skriver James Clunie.

Gynnades av Weworks misslyckade börsnotering

Strategichefen utvecklar med att fondens nettokorta exponering i USA och nettolånga dito i Storbritannien och Japan adderade värde i september, samtidigt som portföljen även gynnades av att vissa amerikanska tillväxtaktier “rullade över” efter Weworks misslyckade försök att genomföra en börsnotering.

Bland positiva avkastningsbidrag i det tredje kvartalet nämner James Clunie korta positioner i streamingjätten Netflix, gymkedjan Planet Fitness och köksutrustningsbolaget Middleby, samt långa innehav i form av derivathandelsmäklaren IG Group och bettingkoncernen GVC Holdings (som bland annat äger Ladbrokes).

Det nämnda långa innehavet Burford Capital återfanns bland fondens betydande negativa bidragsgivare, tillsammans med kortpositioner i tillväxtaktierna Shake Shack, Ball Corp och Transdigm, enligt kommentaren, där det dock kan flikas in att samtliga av dessa negativa avkastningsbidrag reverserades något under kvartalets sista veckor. Burford Capital var exempelvis en av fondens bästa bidragsgivare i september, då en av aktiens investerare, Caro-Kann Capital, släppte ett 68-sidigt dokument som bemötte Muddy Waters negativa analys, meddelar förvaltaren.

“Caro-Kanns analys står i stort sett i samklang med vår syn att Muddy Waters mer eller mindre har ompaketerat publik information. Samtidigt som vi anser att de långsiktiga utsikterna för aktien förblir sunda, kommer vi fortsätta att kontinuerligt testa våra antaganden när ny information dyker upp”, meddelar James Clunie angående innehavet i Burford Capital.

Investerare mer känsliga för bolagsvärderingar

James Clunie med förvaltningsteam uppges under de senaste veckorna ha ställt sig frågan om vissa av de beteenden som har gett stöd åt den sena fasen av den nuvarande marknadsregimen håller på att upphöra. Förvaltaren använder exemplet med kontorsdelningsbolaget Wework (som inför noteringen först halverade sin värdering, sedan halverade den igen, och till sist ställde in noteringen) för att illustrera en förändring när det kommer till investerares känslighet för värderingar av bolag vars snabba tillväxt är beroende av kapitaltillskott. Strategichefen bedömer att Wework-debaclet kommer att få långsiktiga konsekvenser på marknaden för börsnoteringar.

“Skillnaden på 400 procent mellan vad den privata marknaden trodde att Wework var värt, och vad den publika marknaden var villig att överväga, kommer enligt oss ha en långvarig påverkan på prissättningen när förlustbringande teknikbolag vill börsnotera sig”, skriver förvaltaren, som även noterar att denna nya priskänslighet hos investerare har framträtt i form av aktieras hos att ett antal noterade tillväxtbolag de senaste månaderna.

Jupiter Global Absolute Return uppges vara positionerad för att dra nytta av denna förändring av sentimentet kring olönsamma tillväxtbolag, då fonden innehar korta positioner i bolag såsom Tesla, Wayfair, Uber och Lyft. Fonden är även kort Wework-storägaren Softbank, som förvaltaren beskriver som “ett företag som har varit en stor investerare i ‘tech start-ups’ och som har praktiserat en i vårt tycke alltmer riskfylld strategi, när de har byggt sin investeringsportfölj”.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR