• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Global Ecology Growth: Fortsatt sälja av i Tomra

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Globala aktiemarknader steg under ett turbulent tredje kvartal. Handelskonflikten mellan USA och Kina, inverteringen av den två- och tioåriga avkastningskurvan och ekonomisk data från Tyskland och Kina var i fokus.

Det skriver fondförvaltaren Charlie Thomas i en månadskommentar för aktiefonden Jupiter Global Ecology Growth, som investerar i bolag vars verksamheter på olika sätt väntas dra nytta av det långsiktiga hållbara temat i samhället och affärslivet.

Sett till september noterade fonden en uppgång om 4,1 procent, samtidigt som jämförelseindex (FTSE ET100) steg 4,4 procent. Sedan årsskiftet är fondens avkastning 24 procent per den 30 september, medan jämförelseindex noterar +20 procent. Detta gäller i fondens basvaluta euro. Mätt i svenska kronor var Jupiter Global Ecology Growths utveckling +3,4 procent i september och sedan årsskiftet har fonden stigit 31,1 procent.

Fondens utveckling i euro jämfört med FTSE ET100 (Källa: Jupiter AM)

Fondens utveckling i euro jämfört med FTSE ET100 (Källa: Jupiter AM)

Bakom fondens positiva utveckling låg aktiespecifika faktorer, noterar förvaltaren. Exempelvis gick LKQ, verksamt inom återvinning av bildelar, starkt sedan bolaget meddelat planer om att konsolidera sin europeiska verksamhet.

“LKQ:s fragmenterade europeiska verksamhet har varit ett orosmoln för marknaden, så planen var varmt välkomnad”, konstaterar Charlie Thomas.

Andra positiva bidragsgivare var defensiva tillväxtbolagen Azbil och Orsted, där den sistnämnde fick ett lyft efter att bolaget vunnit ett kontrakt i USA.

Norska återvinningsbolaget Tomra gick det inte lika bra för då vinsten halkade efter i jämförelse mot föregående års starka jämförelsesiffror. Även innehav med exponering mot den globala ekonomins avmattning gick tyngre, kommenterar förvaltaren. Där nämns BorgWarner, Knorr-Bremse och SKF. Att fonden inte har en position i Tesla hindrade också den relativa avkastningen.

Fonden sålde av en del i A.O. Smith och Republic Service, och fortsatte även att sälja av Tomra som beskrivs som en stark bidragsgivare för fonden historiskt. Charlie Thomas meddelar även att fonden har tagit en ny position i Acuity Brands, som är ett amerikanskt bolag specialiserat inom LED-belysning. Under kvartalet ökade fonden i sina innehav i Orsted och Prysmian.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR