• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Dynamic Bond: +1,8% 3kv, tror på ytterligare räntesänkningar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Statsobligationsrallyt fortsatte i det tredje kvartalet, sedan investerare valde att fly till säkerhet i spåren av svag ekonomisk data och centralbankslättnader.

Det konstateras i en kvartalskommentar för räntefonden Jupiter Dynamic Bond, som förvaltas av Ariel Bezalel och Harry Richards.

Fonden backade med 0,8 procent under månaden samtidigt som jämförelseindex (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged) var oförändrat. Sedan årsskiftet är fonden upp 7,7 procent, medan index har stigit 5,2 procent. Sett till kvartalet steg fonden med 1,8 procent medan jämförelseindexet var upp 0,6 procent.

“I andra halvan av september sattes den amerikanska räntemarknaden under press, vilket tvingade Fed att ösa in pengar direkt till banksektorn genom temporära åtgärder. För oss var detta ännu ett utfall av Fed:s alltför strama penningpolitik; de kommer behöva börja öka sin balansräkning snart igen för att öka överflödiga reserver i systemet och lätta på trycket”, kommenterar Ariel Bezalel och Harry Richards.

Som förklaring till fondens styrka under kvartalet pekar förvaltarna på statsobligationsräntor inom utvecklade länder, med USA och Australien i täten. Utöver detta påpekar de även att stora förluster i Argentina undveks då exponeringen mot landet minskades till nära obefintlig strax innan presidentvalet. Argentinsk skuldexponering ska ha decimerats till nära noll inför det primärval som förde med sig ett rejält tumult på landets marknader.

Under kvartalet adderades grekiska och egyptiska statsobligationer till portföljen.

“Grekiska statsobligationer erbjuder en mycket högre avkastning jämfört med deras negativt avkastande europeiska grannar och den politiska situationen har förbättrats avsevärt under det här året”, motiverar Ariel Bezalel och Harry Richards den grekiska exponeringen. Vad gäller Egypten meddelar förvaltarna att egyptiska statsobligationer i lokal valuta är särskilt attraktiva.

Vad gäller framtiden spår förvaltarna att det makroekonomiska läget kommer att fortsätta försämras, vilket kommer leda till ytterligare räntesänkningar i USA.

“I och med att räntorna står i historiskt låga nivåer har Fed inte mycket ammunition kvar för att stimulera ekonomin. Amerikanska statspappersräntor faller brant under loppet av räntesänkningscykler, varför vi fortsätter att vara positiva till dessa trots rallyt under året”, påpekar förvaltarna.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR