• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter European Growth: +2,6% 3kv, börsoperatörer och Novo Nordisk ledde vägen

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Jupiter European Growth avancerade 2,6 procent i det tredje kvartalet i basvalutan euro, vilket var helt i linje med fondens jämförelseindex (FTSE World Europe, +2,6 procent). Hittills i år har fonden därmed stigit med 22,8 procent, att jämföra med 19,8 procent för index.

Det framgår av en kvartalskommentar från fondförvaltaren Alexander Darwall, som den 1 oktober lämnade över stafettpinnen till Mark Nichols och Mark Heslop som numera förvaltar fonden tillsammans.

I svenska kronor steg Jupiter European Growth med 0,5 procent i september. Så här långt i år summeras en uppgång på 29,9 procent.

Alexander Darwall observerar att den europeiska aktiemarknaden var motståndskraftig i det tredje kvartalet, mot bakgrund av nedslående IFO-data för tillverkningsindustrin, som visade tecken på att Tyskland befinner sig någonstans mellan en inbromsning och en recession. Han konstaterar att europeiska aktier avslutade det tredje kvartalet i toppen av dess spann för detta år, och därmed trotsade den rad av negativa PMI-besked som lämnats den senaste tiden.

Börsoperatörer och läkemedel toppade avkastningslistan

Sett till portföljinnehavens utveckling under kvartalet lyfter förvaltaren fram London Stock Exchange (LSE), Deutsche Boerse och Novo Nordisk som framträdande avkastningsbidrag, medan Grenke uppges ha varit det huvudsakliga sänket. Även Dassault Systemes och Amadeus IT nämns som negativa bidragsgivare.

“London Stock Exchange tog ett språng på börsen efter att bolaget bekräftade att man förde samtal om att förvärva informationstjänsteföretaget Refinitiv. Hong Kong Exchange lade sedan ett bud på LSE, villkorat av att förvärvet av Refinitiv avbröts. Styrelsen för LSE avfärdade budet, vilket sedermera drogs tillbaka”, förklarar Alexander Darwall.

Deutsche Boerse steg tvåsiffrigt efter sin rapport för det andra kvartalet, där ledningen vidhöll sin guidning om en försäljningstillväxt på 5 procent samt en vinsttillväxt på 10 procent, enligt kommentaren.

Vad gäller Novo Nordisk uppges det även i detta fall ha varit rapporten för det andra kvartalet som fick fart på aktien. Den danska läkemedelsjätten levererade ett starkt andra kvartal, samtidigt som bolaget upprepade sin guidning om en vinsttillväxt på 10 procent, meddelar förvaltaren.

Vinstvarning från Grenke efter höjda riskprovisioner

“Som en kontrast till detta utfärdade Grenke en vinstvarning i juli, efter att bolaget höjt sina riskprovisioner över hela portföljen för att reflektera den makroekonomiska försämringen i Europa. Leasingbolaget för mindre inventarier meddelade att nödlidande lån (non-performing loans) förblev på en stabil nivå i det andra kvartalet, medan nya leasingaffärer är fortsatt starka”, skriver Alexander Darwall.

Gällande Dassault Systemes och Amadeus IT föll bägge aktierna offer för viss vinsthemtagning efter solida rapporter för det andra kvartalet, enligt kommentaren.

Vissa företag kan blomstra trots medioker tillväxt

Vid en framåtblick konstaterarförvaltaren att blek ekonomisk tillväxt, höga skuldsättningsnivåer och protektionism samtliga är källor till oro. Men Alexander Darwall slår samtidigt fast att vissa företag tveklöst kommer att kunna blomstra och vara kapabla att hantera den ekonomiska situationen bättre än sina konkurrenter. Den typen av företag kännetecknas enligt honom av starkt differentierade produkter och tjänster, som är väl i synk med efterfrågetrender, och framgångsrika digitala strategier som de nyttjar i sina verksamheter och i enlighet med deras affärsmodeller. Affärsmodellerna som sådana hos dessa företag är dessutom ofta av den typ som gör att de undgår uppmärksamheten hos protektionistiskt lagda politiker, enligt Alexander Darwall. Ytterligare ett drag hos den typ av bolag som har goda möjligheter att vara framgångsrika trots en tuffare ekonomisk miljö, uppges vara att de sällan kräver betydande fasta tillgångar eller hög skuldsättning för att verka.

“De är ofta ‘capital-light’ och behöver inte göra stora förvärv för att kunna uppvisa tillväxt. Vi försöker identifiera sådana bolag, och är förvissade om att det fortfarande finns gott om bra möjligheter på marknaden”, skriver Alexander Darwall.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR