Fonder: 40% av inflöden 2019 har gått till hållbara fonder

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Hållbara europeiska fonder fortsatte att växa under det tredje kvartalet. Tillgångarna ökade med 6 procent till 626 miljarder euro, att jämföra med en tillväxttakt på 2,6 procent för europeiska fonder överlag, visar Morningstar.

Efterfrågan på hållbara aktiefonder var fortsatt stabil på 12,5 miljarder euro under kvartalet, samtidigt som traditionella aktiefonder fortsatte att tappa tillgångar. Passiva fonder dominerade topp 10 fondlistan för kvartalet.

Om man ser till årets första nio månader står inflödena till hållbara europeiska fonder för 39 procent av de totala fondinflödena.

Fondflöden till hållbara fonder sett till kvartal. Blå visar aktiva fonder och grönt står för passiva fonder. (Källa: Morningstar)

Fondflöden till hållbara fonder sett till kvartal. Blå visar aktiva fonder och grönt står för passiva fonder. (Källa: Morningstar)

“Vi kan förvänta oss att antalet nystartade hållbara fonder kommer att överstiga förra årets rekord på 311 stycken. Hittills i år har 252 hållbara fonder startats, och antalet nystartade fonder tenderar att öka under det fjärde kvartalet”, skriver Morningstar. För tillfället finns det 2.324 stycken hållbara fonder i Europa.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR