• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Fonder: påverkar till hållbarhet genom aktivt ägande

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Att investera hållbart blir mer och mer populärt, hittills i år står inflödena till hållbara europeiska fonder för 40 procent av de totala fondinflödena. Skagen Fonder har en regelbunden kontakt med bolagen i sina fonder om möjliga förbättringsområden.

Det skriver fondförvaltaren Skagen Fonder i ett inlägg på sin hemsida.

Ett aktuellt bolag som Skagen Fonder lyfter i inlägget är Sun Hung Kai, ett av Hongkongs största fastighetsbolag och ett innehav i aktiefonden Skagen m2 fram till nyligen.

“För tio år sedan var personer från den dåvarande ledningen inblandade i en korruptionsskandal och Sun Hung Kai stod länge på exklusionslistan med bolag som vi inte kan eller vill investera i. Orsaken var att de inte kunde redovisa de förbättringsåtgärder som de hade infört”, skriver Skagen Fonder.

Tidigare i år så flyttades dock Sun Hung Kai till observationslistan men vissa frågor kring transparens kvarstod.

“Genom Skagens ägande och relation till bolaget kunde vi fortsätta att föra konstruktiva samtal. Vi bad dem bland annat tillgängliggöra policies, rutiner, rapportera tydligare, utbilda personal i antikorruptionsfrågor och öka möjligheten till insyn. Dessutom fick vi analysföretaget Sustainalytics, som är en av världens främsta specialister på att granska miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsaspekter (ESG), att trycka på ytterligare”, påpekar fondförvaltaren.

Enligt Skagen har bolaget tagit till sig kritiken och införlivat de flesta av förbättringsförslagen och nu har de tagits bort från observationslistan.

Ett nytt hållbarhetsteam har också tagit form i Skagen, bestående av Sondre Myge Haugland, Silje Simonsen Viste och Anna Marcus.

Läs mer hos Skagen Fonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR