Fonder: Fortsatt stora kapitalutflöden ur UK under tredje kvartalet

STOCKHOLM (Fonder Direkt) 2,1 miljarder pund flödade ut från brittiska fonder i september och det tredje kvartalet noterade ett totalt nettoutflöde på 5,5 miljarder pund, visar Morningstar.

Den globala kapitalförvaltaren Invesco noterade det största nettoutflödet sedan oktober 2013, hela 967 miljoner pund togs ut från kapitalförvaltarens fonder under september.

“Mönstret för det tredje kvartalets utflöden följer samma mönster som det andra kvartalet, och till viss del det första. Den största skillnaden mellan det andra och tredje kvartalet var den ökade försäljningen av fastighetsfonder”, skriver Morningstar.

Nettoflöden i pund under det senaste halvåret sett till breda globala kategorigrupper (Källa: Morningstar)

Nettoflöden i pund under det senaste halvåret sett till breda globala kategorigrupper (Källa: Morningstar)

Om man ser till fondgrupper stod index och indexnära fonder för största andelen av inflödet under månaden, något som noterats genomgående under året.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR