Nordea Fonder: Flaggar upp i Systemair

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Nordea Fonder har ökat sitt innehav i ventilationsföretaget Systemair till 6,1 procent av kapitalet, genom köp av 1,3 miljoner aktier.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande, med anledning av att gränsvärdet för antal aktier nu överstiger 5 procent.

Data från Holdings visar att Nordea Fonder inte har ägt en sådan stor andel av kapitalet sedan mitten av 2013, en andel som sedan succesivt minskat fram tills nu.

Nu har fondbolaget alltså utökat sin ägarandel markant, per den 30 september ägde Nordea Fonder 3,4 procent av kapitalet och rösterna.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR