SHB Fonder: Övertar förvaltningen av Xacts fonder

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Styrelsen för Xact Kapitalförvaltning har beslutat att överlåta förvaltningen av samtliga fonder till Handelsbanken Fonder samtidigt som styrelsen för Handelsbanken Fonder har beslutat att överta förvaltningen av nämnda fonder.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Fonderna kommer att behålla sina namn och förvaltningen av fonderna påverkas inte av förändringen, heter det. Överlåtelsen kommer att genomföras så snart Finansinspektionen ger Xact Kapitalförvaltning sin tillåtelse, dock tidigast den 1 april 2020.

Handelsbankens svenska fondverksamhet bedrivs i två separata bolag. Aktiva fonder tillhandahålls av Handelsbanken Fonder medan indexbaserade och börshandlade fonder (ETF:er) tillhandahålls av Xact Kapitalförvaltning. Båda fondbolagen är helägda dotterbolag till Svenska Handelsbanken.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR