• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Fonder: Svårt att värdera aktier i en digitaliserad värld - förvaltare

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Bokföringspraxis har inte hängt med i de icke-fysiska tillgångarnas utveckling. Därmed förvrängs bolagens siffror för intäkter och bokfört värde. Traditionella nyckeltal för bolagsvärdering, såsom pris-bokvärde (P/B) och (i mindre grad) pris-vinst (P/E), blir alltmer irrelevanta.

Det skriver Skagen Fonders portföljförvaltare Knut Gezelius i ett inlägg på fondförvaltarens hemsida.

“Förändringens vindar blåser över världen och stora förändringar sker för den som vill investera i aktier. Centralt i utvecklingen är tillväxten för immateriella tillgångar, som inbegriper allt från varumärken och patent till franchiseavtal och digitala plattformar”, skriver förvaltaren.

För att undvika värdefällor i en digitaliserad värld har Knut Gezelius radat upp tre ämnen som han anser behöver diskuteras närmare: immateriella tillgångar är allt oftare motorn för värdeskapande, bokföringsstandarder är otillräckliga för att fånga immateriella tillgångars betydelse, och traditionella värderingsmått kan inte längre identifiera “värde”.

Läs mer hos Skagen Fonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR