Fonder: Förslaget för nya PPM-systemet spår 150-200 fonder på fondtorget

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Med bakgrund av uppdagade skandaler inom premiepensionssystemet presenterade Mikael Westberg på måndagen sin utredning om hur det nya fondtorget ska se ut till regeringen.

Antalet fonder i det nya premiepensionssystemet tror Mikael Westberg kan komma att landa på mellan 150 och 200 fonder, att jämföra med de knappt 500 fonderna som finns i dag på fondtorget. Exakt hur många fonder som kommer finnas tillgängliga är upp till den nya myndigheten, påpekar han.

Enligt förslaget kommer det bli Sjunde AP-fondens uppdrag att upphandla fonderna till det nya fondtorget, förvalta förvalet och premiepensionssystemets valarkitektur samt sköta kapitalförvaltningen i den traditionella försäkringen.

“Det finns betydande fördelar med att samla ett antal besläktade uppgifter inom premiepensionen inom en och samma aktör”, resonerade han.

Sjunde AP-fonden ska även byta namn till Myndigheten för Premiepensionens Fondförvaltning, enligt förslaget.

Övriga uppgifter inom premiepensionssystemet ska fortsätta att hanteras av Premiepensionsmyndigheten, vilket innebär att det fortsättningsvis är Premiepensionsmyndigheten som har all kontakt med pensionsspararna medan den nya myndigheten har kontakt med fondbolagen.

Han poängterade att det fortsättningsvis kommer att vara viktigt med en valfrihet för pensionssparare och att det kommer att finnas flera fonder inom olika kategorier för sparare att välja mellan. Samtidigt ska systemet bli enklare för den enskilde och ge bättre förutsättningar för bra avkastning och pensioner.

“Jag föreslår också att ett antal formella hinder som har införts för små och nystartade fondförvaltare ska tas bort. Det ska vara upp till den upphandlande myndigheten att bestämma vilka krav som ska gälla i det avseendet i fortsättningen. Och fonder ska alltså inte diskvalificeras på förhand”, sade Mikael Westberg.

“Valfriheten har varit uppskattad av spararna, för dem ska det finnas möjlighet att göra det på ett varierat och brett fondtorg”, fortsatte han.

“En upphandling av ppm-fonder löser inga problem, men skapar nya, kommenterade Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens Förening i ett pressmeddelande kort efter utredningen presenterades.

“Förslagen ökar inte tryggheten för spararna, istället handlar det om att staten ska välja ut dina pensionsfonder”, skrev Fredrik Nordström.

Enligt Fredik Nordström fungerar en upphandling dåligt i ett system där sparare som vill själva ska kunna välja fonder.

“Det ger inte starkare konsumentskydd, inte bättre kvalitet och inte lägre priser. Istället leder det till ett sämre utbud och till tvångsförflyttning av spararnas pensionspengar. Vi förespråkar ett system där alla fonder som uppfyller högt ställda kvalitetskrav kan ansluta sig, och att Pensionsmyndigheten gör mer för att hjälpa spararna i deras val”, skrev Fredrik Nordström.

Upphandlingen av ett nytt fondtorg bedöms enligt Mikael Westberg ta cirka 2 år. Kapital på fondtorget ska inte flyttas till förvalet när förändringen genomförs, utan kapitalet ska förflyttas till en likvärdig fond om den innevarande fonden inte omfattas av ett fondavtal. Det är först när en likvärdig fond inte kan hittas som kapitalet flyttas till förvalet. Den nya verksamheten ska påbörjas den 1 januari 2021.

Nästa steg i processen är att Regeringen kommer remittera betänkandet.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR