Fem fondtyper att se upp för - Sparekonomen

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Att välja vilken fond man ska placera sina pengar i kan kännas svårt, och utbudet är stort i Sverige. Totalt finns det nästan 62.000 fonder registrerade för försäljning i Sverige, enligt statistik från Morningstar.

Det finns några saker som bör få varningsklockorna att ringa och göra dig lite extra vaksam när du väljer fonder, skriver Nordnets sparekonom Frida Bratt i ett blogginlägg.

“Historiskt resultat säger sannerligen inte allt om framtiden. Men är det är en fond som år efter år underpresterar jämfört med andra fonder i samma kategori så bör varningsklockan ringa”, resonerar hon.

Utöver fonder som konstant underpresterar lyfter Frida Bratt även så kallade dolda indexfonder, fonder som säger sig vara aktivt förvaltade och prissätts därefter men som egentligen bara följer index.

“Var därför extra vaksam här och kontrollera i fondens årsberättelse att nyckeltalen active share ligger över 60 och tracking error över minst 3. Det är den europeiska värdepappersmyndighetens riktlinjer för vad en fond bör kunna uppvisa för att få kalla sig aktiv”, ger hon som tips för att undersöka om en fond verkligen är aktivt förvaltad.

Höga avgifter är ännu ett varningstecken, enligt sparekonomen som menar att man som sparare bör fråga sig själv om fonden verkligen är värd den höga avgiften.

Den fjärde fondtypen som man bör vara vaksam mot är så kallade “paketerade” fonder, som investerar i flera olika tillgångar, ofta i komplexa värdepapper, och via andra fonder.

“Ofta springer den här typen av fonder ur försäljning snarare än förvaltning. Det är inte rätt utgångspunkt för en bra fond”, skriver Frida Bratt.

Slutligen lyfter sparekonomen upp höga risktagare och hon menar att en sharpe-kvot under noll är dålig, medan 0,5 är bra.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR