Länsförsäkringar: Investerar 21 mln kr i klimatforskning

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Länsförsäkringars forskningsfond har beslutat att finansiera två nya klimatprojekt. Totalt handlar det om en satsning på 21 miljoner kronor för två projekt som kommer att pågå under 2020-2023, enligt ett pressmeddelande.

“Intresset för utlysningen har varit stort med flera kvalificerade ansökningar från namnkunniga forskare. Vi har nu två väldigt olika och högst relevanta forskningsprojekt som komplement i länsförsäkringsgruppens fortsatta hållbarhetsarbete. Resultaten kommer att tjäna kunder och olika samhällsaktörer”, kommenterar Peter Griepenkerl Lööf, chef för Forskningsfonden.

Det ena forskningsprojektet kommer att bedrivas på Linköpings universitet, med docent Mattias Hjerpe som projektledare och det andra på Göteborgs universitet med professor Thomas Sterner som projektledare.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR