East Capital: Förvärvar Adrigo Asset Management

STOCKHOLM (Fonder Direkt) East Capital har ingått ett avtal om att förvärva Adrigo Asset Management, som därmed kommer att ingå i East Capital Group tillsammans med East Capital, East Capital Real Estate och Espiria Fonder.

Det framgår av ett pressmeddelande.

“Adrigo kommer med sitt fokus på hedgefonder att bli en plattform inom East Capital Group för absolutavkastande och specialiserade investeringsstrategier”, heter det.

Adrigo Asset Management förvaltar idag cirka 1,5 miljarder kronor i två hedgefondstrategier, Adrigo Hedge och Adrigo Small & Mid Cap L/S.

“East Capital har en mycket etablerad marknadsposition och investerarbas, kombinerat med en tydlig strategi för fortsatt utveckling av våra fonder. Vi är mycket nöjda att lämna över stafettpinnen till East Capital Holding, vars ledning vi har stort förtroende för”, kommenterar Håkan Filipson, ordförande i Adrigo Asset Management.

Adrigos fonder kommer att förvaltas med bibehållen grundprincip om en låg och kontrollerad risk med absolut avkastning som mål, framkommer det i pressmeddelandet.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR