• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Artificial Intelligence: +3,1% i okt, Twitter en besvikelse

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den systematiska aktiefonden ODDO BHF Artificial Intelligence steg med 3,1 procent i oktober (basvaluta dollar) och har därmed ökat med 14,8 procent sedan fondens första avkastningsdatum, den 16 januari 2019.

I svenska kronor är motsvarande siffor 1,1 och 22,9 procent. Jämförelseindex (MSCI World NR USD i SEK) har under samma tidsperioder stigit med 0,5 och 22,4 procent.

Fondens fem största aktieinnehav bland totalt 60 stycken, per den 31 oktober. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Fondens fem största aktieinnehav bland totalt 60 stycken, per den 31 oktober. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

“Oktober var en bra månad för fonden om man ser till både relativ och absolut prestation i jämförelse med fondens jämförelseindex”, skriver fondförvaltarna Brice Prunas och Maxence Radjabi i en månadsrapport.

Starka utvecklingen hänför fondförvaltarna främst till det pågående rallyt inom halvledarbranschen till följd av starka kvartalssiffror, men även de aktieurval som förvaltarna gjort inom amerikanska mjukvaruindustrin.

“Det enda innehavet som tyngde portföljen under oktober var Twitter, som presenterade sämre resultat än väntat för sitt tredje kvartal. Det hade en negativ inverkan på den relativa utvecklingen under månaden”, konstaterar förvaltarna.

Fondportföljens sektorfördelning och över-/undervikter gentemot jämförelseindex. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Fondportföljens sektorfördelning och över-/undervikter gentemot jämförelseindex. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

__


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR