Morningstar: "Var försiktig, eller skyll dig själv" - Jonas Lindmark

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Läxan från Allra och Falcon Funds är att själv kolla riskerna. De senaste årens extremt låga räntor gör att sparande bara växer via risktagande. Men skeva risker, som liknar rysk roulett, har blivit vanligare.

Det skriver Jonas Lindmark, analyschef och redaktör för Morningstar i Sverige, i en krönika.

Rättegångarna mot de ansvariga för skandalerna inom Allra och Falcon Funds har börjat i Stockholms tingsrätt, och en tydlig lärdom från detta menar analyschefen är att det tar flera år för de ansvariga myndigheterna att reagera. En annan lärdom är hur lätt pengar kan försvinna, och när pengarna är borta får de fondsparare som har valt fel fond skylla sig själva.

“Ett sparande med skeva risker liknar ett omvänt lotteri: Du får stor chans till en positiv avkastning, men tar en liten risk att förlora hela insatsen. Ett extremfall är att spela rysk roulett. Även om någon erbjuder 1 miljon dollar per omgång, så skulle de flesta tacka nej”, resonerar Jonas Lindmark.

Han fortsätter med att poängtera att den negativa möjligheten inte är lika extrem när det kommer till fonder, men att det ändå är allvarligt för de flesta av oss att förlora några månadslöner.

“Alltså borde vi göra oss besväret att undvika onödiga risker, till exempel att spara via nykomlingar som Allra och Falcon Funds”, skriver analyschefen.

Att undvika dessa risker är dock något som han menar att man måste göra själv då det inte finns någon myndighet som hindrar människor att välja bedrägliga rådgivare eller dåliga fonder. Vilseledande reklam och dålig rådgivning är olagligt, men ingen blir dömd till fängelse.

“För det första är det svårt att spå framtiden och därför är det svårt att bevisa att förvaltare som har misslyckas gjorde det med avsikt. Även när skandalen verkar uppenbar är det väldigt tidskrävande att övertyga tingsrätten, höstens Allra-rättegång planeras ta 28 dagar och Falcon 41 dagar”, skriver Jonas Lindmark.

Huvudorsaken bakom detta är den omvända logiken hos ekonomisk brottslighet: Vad som har hänt och vem som hade ansvaret är ofta självklart, den svåra frågan för tingsrätten att svara på är om ett beteende varit olagligt eller inte.

Viktigt att komma ihåg enligt Jonas Lindmark är att det kommer att fortsätta finnas gott om svindlare och skojare då det är uppenbart få som blir straffade.

“Till och med när de beter sig så övermodigt och klantigt som de ansvariga för Allra och Falcon verkar ha gjort, så finns juridiska experter som tror att de kommer att bli frikända”, skriver han.

Att tro att någon myndighet såsom Finansinspektionen, Konsumentverket eller Ekobrottsmyndigheten skulle stoppa försäljare av skeva risker eller rädda dina pengar tycker analyschefen är helt orealistiskt.

“Precis som förr i världen fortsätter du knappast att vara lättlurad och rik, då blir du snart fattig och kanske lite klokare. Var försiktig, eller skyll dig själv”, avslutar han.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR