Fonder: Stort nysparande och rekordhög fondförmögenhet i oktober

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det svenska nysparandet (nettoinsättningar) i fonder uppgick till 14 miljarder kronor i september, då räntefonder uppvisade nettoinsättningar, medan aktiefonder noterade nettouttag.

Det framgår av ett pressmeddelande från branschorganisationen Fondbolagens förening.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 81 miljarder kronor och uppgick vid utgången av oktober till rekordhöga 4 870 miljarder.

Nettosparande i fonder 2019. (Källa: Fondbolagens förening)

Nettosparande i fonder 2019. (Källa: Fondbolagens förening)

“En del av förklaringen till det stora inflödet kan vara den upptinade handelsrelationen mellan världens största ekonomier, och att Brexit verkar bli en enda lång förlängning”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

Utvecklingen på världens aktiemarknader var som helhet positiv under oktober. Aktiefonder hade under oktober ett totalt nettoutflöde på 1,5 miljarder kronor och de allra flesta aktiefondkategorierna uppvisade nettouttag. Störst nettouttag gjordes från Sverige & Globalfonder och Sverigefonder, medan globalfonder utgjorde undantag med nettoinsättningar.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under oktober med 81 miljarder kronor och uppgick till 4.870 miljarder kronor per månadens utgång, vilket utgör den högsta noteringen någonsin för den svenska fondmarknaden, enligt pressmeddelandet.

Sedan årsskiftet har fondförmögenheten ökat med hela 892 miljarder kronor. Av de samlade fondtillgångarna i Sverige är motsvarande 60 procent placerat i aktiefonder, enligt pressmeddelandet.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR