• UPPDRAGSARTIKEL

IKC Avkastningsfond: +0,3% under en lugn månad

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Konjunkturoron har avtagit något under månaden, och det i kombination med positiva signaler rörande Brexit och handelskonflikten har bidragit till en stark utveckling för aktie- och kreditmarknader.

Det skriver Lars Bredenberg, fondförvaltare för obligationsfonden IKC Avkastningsfond i en månadsrapport för oktober. Fonden steg 0,25 procent under oktober, och är därmed upp 3,4 procent sedan årsskiftet, sett till basvalutan kronor.

Fonden har stigit med 21,1 procent sedan lanseringen i april 2012. (Källa: IKC Fonder)

Fonden har stigit med 21,1 procent sedan lanseringen i april 2012. (Källa: IKC Fonder)

“Den svenska företagsobligationsmarknaden har fått både styrka och riskvilja i omvärlden och god likviditet hos marknadsaktörerna”, skriver Lars Bredenberg.

Aktiviteten i marknaden har dock varit något lugnare, i synnerhet för emissioner av högavkastande obligationer, rapporterar Lars Bredenberg. Fonden har deltagit i en emission från Scandinavian Cosmetics och från Samhällsbyggnadsbolaget i samband med den senares återköp, framgår det av rapporten.

Bland negativa bidragsgivare nämner Lars Bredenberg Leax, som påverkades av svaga signaler för tunga lastbilar. RNB gick också svagt sedan bolaget behövde genomföra en rekonstruktion av sin obligation, skriver fondförvaltaren. På den positiva sidan nämner Lars Bredenberg fondens största emittent, Klövern, som gynnades av sina fastighetsförsäljningar, och Heimstaden bostad, som fått in nytt kapital.

IKC Avkastningsfonds tio största emittenter vid utgången av oktober. (Källa: IKC Fonder)

IKC Avkastningsfonds tio största emittenter vid utgången av oktober. (Källa: IKC Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR