• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Kon-Tiki: +1,0% i oktober, fortsatt volatilitet väntas

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Skagen Fonders tillväxtmarknadsfond Kon-Tiki avancerade 1,0 procent i oktober, som var “en månad med förnyad optimism hjälpt ännu en gång av mjukare penningpolitik”.

Det framgår av fondens månadsrapport, där jämförelseindex (MSCI EM NR) uppges ha stigit med 2,2 procent. Skagen Kon-Tiki noterar i och med detta en uppgång om 16,3 procent hittills i år, medan jämförelseindex har stigit med 19,9 procent. Samtliga procentsatser avser svenska kronor.

“Vi förväntar oss en fortsatt volatilitet inom den närmsta framtiden i väntan på nyheter kring ett potentiellt handelsavtal och ekonomisk data som kan peka åt olika håll”, kommenterar portföljförvaltarna Cathrine Gether och Fredrik Bjelland.

Fondens mest positiva respektive negativa portföljbidrag i oktober. (Källa: Skagen Fonder)

Fondens mest positiva respektive negativa portföljbidrag i oktober. (Källa: Skagen Fonder)

Under månaden avyttrades flygbolaget Turkish Air sedan Turkiet invaderade kurdiskkontrollerade områden i grannlandet Syrien, framkommer det.

Telekombolaget China Unicom utvecklades svagt, trots en rapport som var i linje med förväntningarna och en positiv 5G-deal med China Telecom.

“I och med att aktien handlas till en ev/ebitda-multipel på 2,3 gånger estimaten för 2020, ser vi ett fundament för en stark återhämtning då konkurrensmiljön har förbättrats”, resonerar förvaltarduon.

För fraktbolaget Euronavs del har en blandning av regulatoriska, säsongsmässiga och geopolitiska event skapat en av de starkaste miljöerna för råoljetankers sedan 2008. “Vi ser att ett attraktivt utdelningsfall kan växa fram”, skriver Cathrine Gether och Fredrik Bjelland.

Samsung Electronics, som var fondens bästa bidragsgivare under oktober, presenterade stabila resultat för det tredje kvartalet och förvaltarna tror att en cyklisk återhämtning för bolaget närmar sig.

“Kon-Tiki har en diversifierad portfölj med en övervikt av bolag som drivs av interna faktorer. P/E för 2020 års estimat ligger på 7,8, jämfört med 11,3 för tillväxtmarknader i stort”, skriver förvaltarduon.

Nedan fondens tio största innehav:

Källa: Skagen Fonder

Källa: Skagen Fonder

Läs mer hos Skagen Fonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR