• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Global Selektiv: +3,0% i oktober, viktat upp något inom halvledare

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Coeli Global Selektiv steg med 3,0 procent i oktober, vilket var 2,1 procentenheter bättre än jämförelseindex (MSCI AC World NTR) som ökade med 0,9 procent (bägge räknat i svenska kronor). Så här långt i år har fonden därmed avancerat 29,0 procent, att jämföra med 29,8 procent för index.

Det framgår av en månadskommentar från fondförvaltarna Henrik Brock och Andreas Milton.

“Vi hade många aktier som gick bra den här månaden och allra bäst gick vår indiska bank Yes Bank som ökade med 66 procent. Även Siltronic och Magazine Luiza utvecklades väldigt bra med uppgångar på 24 respektive 23 procent”, meddelar förvaltarna.

(Källa: Coeli)

(Källa: Coeli)

Negativa avkastningsbidrag som nämns är brasilianska Pagseguro, inriktat på betalningslösningar inom e-handel, och den svenska specialfettillverkaren AAK, vars aktier föll med 22 respektive 10 procent. Pagseguro tappade till följd av att bolagets huvudägare minskade sitt innehav, medan AAK backade efter att ha publicerat en rapport som var svagare än väntat, enligt kommentaren.

Andreas Brock och Henrik Milton observerar en tudelad världsekonomi för tillfället, med en tuff situation inom tillverkningsindustrin men med en välmående konsument globalt sett. De konstaterar att särskilt verkstadsindustrin med bland annat bilproduktion, lastbilar och byggutrustning “går dåligt”, och bedömer att det handlar om en försvagning ned till mer normala nivåer som kan komma att pågå i ytterligare 6-12 månader. De europeiska ekonomierna uppges vara i synnerhet drabbade då det finns många stora bil-, kemi- och stålföretag på kontinenten.

Vad gäller konsumenten lyfter förvaltarna fram några aktier i portföljen för att belysa den goda situationen.

“Våra innehav L’Oréal och Estée Lauder till exempel rapporterade organiska försäljningsökningar på mellan 8-12 procent under senaste kvartalet, mycket drivet av kinesisk konsumtion. Även i USA går många konsumentrelaterade företag starkt och deras otroliga teknikbolag växer så det knakar. Vårt innehav i Microsoft hade till exempel en organisk ökning av deras molntjänster Azure på otroliga 59 procent under senaste kvartalet”, skriver Henrik Brock och Andreas Milton.

Förvaltarna redovisar två byten av innehav under oktober månad. Halvledarunderleverantören Siltronic fick ge plats åt branschkollegorna ASML, TSMC och Nvidia. Vidare såldes United Rentals och i dess ställe gjorde det Texasbaserade byggbolaget Sterling Construction entré i portföljen. Förvaltarduon meddelar att fonden redan ligger 21 procent plus på positionen i det sistnämnda bolaget, som uppges vara en av de “roligaste” investeringarna förvaltarna har gjort på länge.

Den övergripande positioneringen i fonden är i stort sett oförändrad jämfört med förra månaden, med en på marginalen något högre exponering inom halvledarindustrin än tidigare, enligt kommentaren.

Coeli Global Selektivs fem största innehav vid utgången av oktober 2019. (Källa: Coeli)

Coeli Global Selektivs fem största innehav vid utgången av oktober 2019. (Källa: Coeli)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR