• UPPDRAGSARTIKEL

Oddo BHF Active Small Cap: +1,6% i oktober, cykliskt gav stöd

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Efter en svag inledning av oktober vände marknaden uppåt, framförallt tack vare cykliska bolag, och i synnerhet bilindustrin.

Det rapporterar Guillaume Chieusse, Maxime Prodhomme och Antoine Augier De Lajallet i en månadsrapport för oktober för aktiefonden ODDO BHF Active Small Cap. ODDO BHF Active Small Cap är en europeisk småbolagsfond med fokus på små- och medelstora bolag, som helst ska ha undervärderade tillväxtprofiler och erbjuda ett attraktivt förhållande mellan risk och avkastning, enligt rapporten.

Fondens utveckling sedan starten i november 2013. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Fondens utveckling sedan starten i november 2013. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Starka rapporter bakom uppgång

Fonden steg med 1,6 procent under oktober, och noterar därmed en uppgång om 26,3 procent sedan årsskiftet, sett till basvalutan euro. Jämförelseindex MSCI Europe Small Cap Hedged Euro (NR) levererade under samma tidsperioder uppgångar om 1,9 respektive 19,3 procent.

Sedan årsskiftet är fondens svenska andelsklass upp 25,6 procent och +1,5 procent för oktober.

Bakgrunden till uppgången under oktober menar fondförvaltarna var starka rapporter, räntesänkning från amerikanska centralbanken FED samt positiva signaler både i handelskonflikten mellan USA och Kina och från brexit-processen.

Nytt innehav levererade direkt

Förvaltarna nämner Revenio, Lisi och BE Semiconductor Industries bland bolag som väger mer är 1 procent i portföljen och som har gått upp mer än 5 procent under månaden. På nedsidan nämns de tre svenska bolagen Cellavision, Mips och Embracer. Franska industribolaget Lisi är ett nytt innehav i portföljen och lyfts fram i förvaltarkommentarerna:

“Lisi levererade ett klanderfritt tredje kvartal, med resultat över marknadens förväntningar. Bolaget har nu höjt sina prognoser för organisk tillväxt och kassaflöde”, skriver förvaltarna.

Bolaget är underleverantör till flyg-, bil- och sjukvårdssektorerna och har ett par tuffa år bakom sig, men förvaltarna menar att en vändning kom under andra kvartalet i år:

“Med tanke på bolagets historik och ledning hade vi stor tilltro till att de skulle kunna återhämta sig”, skriver förvaltarna.

Fonden bestod vid utgången av oktober av 64 innehav, där Robertet, Tokmanni Group och DermaPharm var de tre största innehaven, framgår det av rapporten. Fonden har jämfört med index övervikt i franska och tyska bolag samt undervikt i brittiska och schweiziska bolag.

Portföljens tio största aktieinnehav per den 31 oktober, bland totalt 64 aktier. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Portföljens tio största aktieinnehav per den 31 oktober, bland totalt 64 aktier. (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR