Swedbank Robur: Flaggar ned i G5 Entertainment

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Swedbank Robur har minskat sitt aktieinnehav i G5 Entertainment, som utvecklar spelappar åt smarttelefoner och surfplattor, till 4,6 procent av kapitalet och röster.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande, med anledning av att gränsvärdet för antal aktier nu understiger 5 procent.

Swedbank Robur ägde per den 31 oktober 5,2 procent av kapitalet, visar ägardatatjänsten Holdings.

Det här är första gången Swedbank Robur går under 5 procent sedan fondförvaltaren flaggade upp i G5 Entertainment våren 2013, enligt statistik från Holdings.

Som mest ägde Swedbank Robur 9,7 procent av kapitalet, en nivå som fondförvaltaren pendlade kring under hela 2018 och början på 2019, för att sedan i februari 2019 succesivt minska sitt innehav.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR