• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond: -0,5% i okt, SBB nu största räntebärande emittenten

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Räntefonden Coeli Nordisk Företagsobligationsfond sjönk med 0,5 procent i oktober, under en månad då stigande europeiska statsobligationsräntor, med markanta ränteuppgångar i svenska obligationer, medförde press på kurserna för fastränteobligationer. Hittills i år har fonden stigit med 2,6 procent.

Det skriver förvaltarna Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman i en månadskommentar, där de noterar att kreditspreadarna för high yield-emittenter var allmänt oförändrade under månaden.

Fondutveckling sedan starten i juni 2014. (Källa: Coeli)

Fondutveckling sedan starten i juni 2014. (Källa: Coeli)

“Bland månadens större positiva bidragsgivare återfanns Telia som utvecklades väl efter bolagets rapport påvisat en viss nedgång i tjänsteintäkter justerat för förvärv och ett rörelseresultat som var något starkare än väntat. Ur ett kreditperspektiv noteras att kassaflödet förbättrades avsevärt samtidigt som bolaget meddelade att återköpen av aktier avslutas i förtid”, kommenterar Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman.

Även Hexagon Composites var en stark bidragsgivare till fonden under månaden sedan bolaget guidat för förbättrade utsikter inom bränslesystem till transitbussar och lastbilar.

Betaltjänstbolaget Melin Group lyfts å andra sidan av förvaltarna som en av månadens negativa bidragsgivare då obligationerna föll kraftigt i värde efter att två poster omsatts på oväntat låga kursnivåer.

Även Samhällsbyggnadsbolaget i Norden var ett sänke i portföljen då bolagets obligationer handlades ned trots en stark kvartalsrapport.

Fonden deltog under månaden i nyemissionen från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, som nu utgör den största emittenten bland fondens räntebärande innehav enligt förvaltarna. Därtill utökades innehaven av obligationer från rederiet Songa Container och försäkringsbolaget Gjensidige.

Under månaden avyttrades hela innehavet av obligationer från Stora Enso och Dometic, båda försäljningarna syftade enligt förvaltarduon till att minska andelen cykliska bolag. Dessutom avyttrades fondens innehav av efterställda obligationer från Länsförsäkringar Bank.

Fondens fem största innehav per den 31oktober. (Källa: Coeli)

Fondens fem största innehav per den 31oktober. (Källa: Coeli)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR