• UPPDRAGSARTIKEL

Oddo BHF Credit Opportunities: -0,11% i oktober, minskat i high yield

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Räntefonden ODDO BHF Credit Opportunities sjönk med 0,11 procent i oktober i basvalutan euro. I och med det har fonden stigit med 6,56 procent så här långt i år. Mätt i svenska kronor var fondens utveckling +0,2 procent i september och sedan årsskiftet noteras en uppgång om 13 procent.

Det framgår av en månadsrapport signerad fondförvaltarna Bastian Gries, Matthias Lackmann och Haiyan Ding.

Förvaltarna konstaterar att kreditmarknader återhämtade sig under månaden, då svag makroekonomisk data kompenserades av fortsatta penningpolitiska stimulanser.

”Tillverknings-PMI i eurozonen föll 1,3 punkter till 45,7, vilket innebar den åttonde raka månaden av nedgång i aktiviteten. ECB underströk dock att en utdragen inbromsning och lägre inflationskonvergens fordrar långvariga penningpolitiska lättnader, vilket ger stöd åt kreditmarknader”, skriver förvaltarna.

Portföljinnehavens ratingfördelning. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Portföljinnehavens ratingfördelning. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Gällande rapportsäsongen för det tredje kvartalet uppges en positiv start ha noterats för investment grade-emittenter med undantag för vissa cykliska segment, samtidigt som bilden inom high yield är mer blandad. De övergripande spreadarna (ränteskillnaden mot riskfri ränta) för high yield underpresterade, medan efterställda obligationer (subordinated bonds) utvecklades starkt, enligt rapporten. Investment grade-marknaden uppges ha noterat en spread-kontraktion om 9 baspunkter, att ställa mot en spread-vidgning om 19 baspunkter för high yield.

Trots minskade spreadar inom investment grade avkastade segmentet -0,23 procent under månaden, då räntorna för tioåriga statsobligationer steg. Exempelvis steg räntan på den tyska tioåringen från -0,57 till -0,40 procent, meddelar förvaltarna. High yield-marknaden backade med 0,22 procent, enligt rapporten.

”Till följd av ett ökande antal idiosynkratiska händelser inom high yield-marknaden reducerade vi våra high yield-investeringar ytterligare, samtidigt som vi tog hem vinster i statsobligationer”, skriver Bastian Gries, Matthias Lackmann och Haiyan Ding.

Likviderna från ovan nämnda åtgärder uppges delvis ha använts till att delta i ett antal nyemissioner från investment grade-företag som emitterade ”senior bonds” (obligationer som har högre prioritet än andra vid händelse av likvidation). Fondens kassaposition ökades under månaden och noterade 8,7 procent per den 31 oktober, enligt rapporten.

Utöver att ha gynnats av en stark utveckling inom efterställda obligationer drog fonden även nytta av att ha minskat portföljens aggregerade löptid till under tre år i oktober, delger förvaltartrion.

Vid utgången av oktober återfanns 258 innehav i fondportföljen, från 207 olika emittenter. Sett till geografi toppar Frankrike exponeringen med 16,5 procent, följt av Tyskland (12,7), USA (12,1), Spanien (8,7) och Italien (8,3). Nedan fondens tio största innehav:

Källa: ODDO BHF AM SAS

Källa: ODDO BHF AM SAS


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR