• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Focus: "Mycket talar för fortsatt rotation till värde"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den globala aktiefonden Skagen Focus steg under månaden med 0,2 procent i värde, medan jämförelseindex (MSCI ACWI NR USD, i SEK) steg med 0,9 procent. Sedan årsskiftet är fonden upp 22 procent, och jämförelseindex har stigit med 29,8 procent under samma period.

Det rapporterar fondförvaltarna Jonas Edholm och David Harris i en månadsrapport för oktober.

Fondens mest positiva respektive negativa portföljbidrag i oktober. (Källa: Skagen Fonder)

Fondens mest positiva respektive negativa portföljbidrag i oktober. (Källa: Skagen Fonder)

“Fonden gav en stark absolutavkastning under oktober, drivet främst av stabila vinstresultat från flera av våra tio största innehav och fortsatt rotation till värdeinvesteringar”, kommentarer fondförvaltarna.

“Vi menar att det finns flera parametrar som talar för att rotationen till värdeaktier kommer fortsätta”, fortsätter Jonas Edholm och David Harris.

Ökat i Continental och Unicredit

Under månaden har fonden ökat sitt innehav i Continental, som annonserade fullständig spinn-off av Powertrain. Även innehavet i italienska banken Unicredit har utökats. Banken som genomgår re-rating efter en tuff period:

“Vi tror att bolaget kommer bilda ett tyskt holdingbolag bestående av bolagets icke-italienska delar, och på så sätt minska finansieringskostnaderna och skapa aktieägarvärde”, skriver Jonas Edholm och David Harris.

Ser potential i HP

Hewlett Packard Enterprise har fått ta plats i portföljen under månaden. Förvaltarna menar att bolaget är en sällsynt värdemöjlighet i amerikanska tech-sektorn med mer än 10 procent avkastning på fritt kassaflöde (cash flow yield).

Månadens största positiva bidragsgivare av fondens 35 innehav blev STMicroelectronics, OMV och Avaya Holdings, medan China Unicom Hong Kong, Viacom och American International Group utgjorde största negativa bidragsgivare, framgår det av rapporten. Positionen i JapEx har minskats efter uppgång under året, rapporterar förvaltarna.

Skagen Focus lands- och sektorexponering relativt fondens jämförelseindex (MSCI ACWI NR USD). (Källa Skagen Fonder)

Skagen Focus lands- och sektorexponering relativt fondens jämförelseindex (MSCI ACWI NR USD). (Källa Skagen Fonder)

Läs mer hos Skagen Fonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR