• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Insight: +0,6% i okt, vidhåller aktivistsegment kommer överprestera över tid

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Skagen Insight avkastade 0,6 procent i oktober medan jämförelseindex (MSCI World NR) ökade 0,7 procent (bägge i svenska kronor). Fonden har därmed klättrat 21,3 procent under 2019, samtidigt som index har stigit med 31,1 procent.

Det framgår av en månadsrapport med kommentarer från fondförvaltaren Tomas Johansson, som meddelar att aktivistskuggarfonden Skagen Insight ser ut att få ett starkt år och att utvecklingen är i linje med traditionella aktivistfonder. Insight ”skuggar” dessa fonder genom att investera i företag där aktivistfonder är involverade och trycker på för förändring.

”Vi är fortsatt övertygade om att den underliggande avkastningen i detta högspecialiserade segment kommer att överprestera den bredare aktiemarknaden över tid, då aktivister fortsätter att katalysera förbättring i företag”, skriver Tomas Johansson.

Fondens bästa och sämsta portföljinslag i oktober vad gäller avkastning. (Källa: Skagen Fonder)

Fondens bästa och sämsta portföljinslag i oktober vad gäller avkastning. (Källa: Skagen Fonder)

Sett till avkastningsbidrag i oktober var elgrossisten Rexel fondens främsta aktie. Som skäl till aktiens uppgång nämner förvaltaren att en stark delårsrapport mildrade analytikernas oro på kort sikt, samt bolagets kapitalmarknadsdag, där fokus låg på Rexels digitala transformation.

Sämst bidrag kom från det danska städutrustningsbolaget Nilfisk, som sänkte sin prognos för helåret, enligt rapporten.

Tomas Johansson återupprepar sitt tidigare budskap om att Skagen Insights portfölj består av bolag som är kraftigt undervärderade och underuppskattade av marknaden. De fundamentala trenderna i bolagen rör sig i rätt riktning, och aktivisterna blir i allt högre grad den drivande kraften till positiv förändring, meddelar han.

Vid utgången av oktober hade Skagen Insight 34 aktier i portföljen. På landnivå har Japan störst vikt med 24,4 procent, följt av USA (19,6), Tyskland (11,7), Sverige (8,9) samt Frankrike (6,9). Nedan fondens tio största innehav, som tillsammans står för 48,2 procent av portföljvärdet.

Källa: Skagen Fonder

Källa: Skagen Fonder


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR