• UPPDRAGSARTIKEL

UB Infra: -0,1% i okt, ökat exponering mot europeiska flygplatser

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den globala infrastrukturfonden UB Infra backade med 0,1 procent i oktober och noterar därmed en avkastning om 20,6 procent hittills i år, sett till basvalutan euro. Världsindexet MSCI World (TR) noterade samtidigt en uppgång om 0,2 procent i oktober.

Det framgår av en månadsrapport från fondförvaltaren Pekka Niemelä. I svenska kronor ökade fonden med 0,1 procent i oktober, vilket innebär en uppgång om 27,3 procent hittills i år.

Avkastning för UB Infra och jämförelseindex MSCI World sedan fondens start i januari 2006. (Källa: UB AM)

Avkastning för UB Infra och jämförelseindex MSCI World sedan fondens start i januari 2006. (Källa: UB AM)

“Räntorna har stabiliserats och samtidigt har de ekonomiska prognoserna reviderats ned. Fed sänkte igen räntan och har signalerat en paus i räntesänkningarna men börsen fortsätter uppåt mot nya höjder”, kommenterar förvaltaren.

Däremot påpekar han att värderingarna på tillväxtmarknaderna är på historiskt låga nivåer.

“Det finns en något tilltagande optimism kring att handelskonflikten mellan Kina och USA kommer att lösas den närmaste tiden; ifall vi närmare granskar enskilda marknader, noterar vi att i synnerhet kinesiska infrastrukturaktier har varit starka de senaste veckorna”, skriver Pekka Niemelä.

Fonden köpte under månaden aktier inom eldistribution i USA och Europa och ökade även sin exponering mot europeiska flygplatser.

De tre portföljaktier som steg mest under månaden var Pennon (+12,9 procent), Japan Airport Terminal (12,6) och Grupo Aeroportuario (10,3). Totalt noterades 38 innehav på plus, medan 36 aktier backade i oktober.

Portföljen innehöll 74 aktier vid utgången av oktober. Ovan de tio största positionerna. (Källa: UB AM)

Portföljen innehöll 74 aktier vid utgången av oktober. Ovan de tio största positionerna. (Källa: UB AM)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR