Allfunds: Slutför förvärv av Nordic Fund Market

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Allfunds, som tillhandahåller en av Europas största fondhandelsplattformar, har slutfört förvärvet av Nordic Fund Market (NFM), som annonserades i mars i år, framgår det av ett pressmeddelande.

“Det strategiska förvärvet gynnar institutionella distributörer och fondförvaltare i Norden genom ett utökat utbud av värdeskapande lösningar som tillhandahålls via Allfunds Europaledande wealthtech-plattform”, framkommer det i pressmeddelandet.

Genom förvärvet får nordiska fonddistributörer tillgång till Allfunds globala distributionsnätverk, som enligt pressmeddelandet kommet att expandera.

“Förvärvet passar oss perfekt och vi ser framemot att bli operativa i Sverige. Genom förvärvet har vi kunnat skynda på processen att etablera vår egen enhet i Norden. Vi har redan en existerande kundbas och existerande specialister på marknaden, och nu var det viktigt för oss att kunna få med medarbetare från NFM och etablera vår egna enhet lokalt, vilket vi även lyckats med”, säger Stig Harby, Allfunds regionala chef för Norden och Centraleuropa, i en intervju med Fonder Direkt.

Flera medarbetare som arbetat för NFM hos Nasdaq har rekryterats, bland annat Mattias Hammarqvist som tidigare var vd för Nasdaq Broker Services och som nu blir vd för Allfunds Sweden. Allfunds har redan etablerat ett kontor i Stockholm och den nordiska verksamheten fördubblas i och med förvärvet, heter det.

Förvärvet i Sverige var enligt Stig Harby viktigt för att komma in på den svenska marknaden. Enligt honom är Allfunds redan marknadsledare i Norden, förutom på just den svenska marknaden.

“Vi märkte att Sveriges marknad såg lite annorlunda ut än de resterande nordiska länderna, här behövde vi en lokal närvaro. Vår strategi är även att vi ska vara operativt lokala, vilket skiljer oss från våra konkurrenter”, säger Stig Harby till Fonder Direkt.

“Vår ambition är att växa och vara marknadsledare på den svenska marknaden. Vi investerar fortsatt på produktsidan och kommer att anställa mer personal för att anpassa erbjudandet till marknaden”, fortsätter han.

En av grundstenarna för att Allfunds har vuxit så pass mycket under åren tror Stig Harby är för att de är oberoende, de har ingen intressekonflikt med sina kunder, vilket innebär att de inte heller gör några affärer med slutkunder.

“Vi konkurrerar aldrig med våra kunder om deras kunder. Vi säljer inte några egna fondprodukter”, påpekar han.

Allfunds har funnits i 20 år och är verksamma inom förmögenhets- och fonddistribution och erbjuder tjänster som inkluderar data och analys, portfölj och rapporteringsverktyg, forskning och tillsynstjänster. Dessutom erbjuder Allfunds sin lösning ”Allfunds Connect”, ett digitalt ekosystem för att samla fondbolag och distributörer.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR