• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Absolute European Equity: Breda uppgångar i långa portföljen

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Oktober inleddes med breda nedgångar, men med en oro som snabbt passerade slutade månaden i en uppgång med 1,6 procent för aktiehedgefonden Coeli Absolute European Equity (andelsklass R SEK), medan jämförelseindex Stoxx 600 var upp 0,9 procent.

Det skriver förvaltaren Mikael Petersson i en kommentar avseende oktober. Sedan årsskiftet är Coeli Absolute Return European Equity upp 11,4 procent, och Stoxx 600 upp 17,5 procent. Hedge Nordics NHX Equities index ökade preliminärt 0,5 procent i oktober.

Utveckling för fonden samt det europeiska aktieindexet Stoxx 600 sedan januari 2018. (Källa: Coeli)

Utveckling för fonden samt det europeiska aktieindexet Stoxx 600 sedan januari 2018. (Källa: Coeli)

Bakgrunden till månadens uppgång menar Mikael Petersson är bolagsrapporter som kom in bättre än förväntat, samt likviditet som stått utanför marknaden som successivt “tvingats in” under uppgången, och därmed drivit ytterligare uppgång. Dock rapporterar Mikael Petersson att utflödena från marknaden fortsätter:

“Kapitalet fortsätter i stor utsträckning allokeras till penningmarknads- och obligationsportföljer vilket kan tyckas märkligt då skillnaden i förväntad avkastning, med negativa räntor, är mycket stor”, skriver Mikael Petersson.

Lindab kan bli ny Getinge

Bland fondens långa innehav fanns flera starka uppgångar under oktober, rapporterar fondförvaltaren. Getinge lyfts fram ett typexempel på fondens filosofi, nämligen att hitta bolag med potentialer inom de tre delarna:

1.Sum-of-the-parts. Bolag med oattraktiv struktur men med möjlighet att med intentioner att sälja, knoppa av eller lägga ner verksamheter

2.Omstrukturering som förbättrar marginaler och minskar sysselsatt kapital.

3.Bolag med stark tillväxt och stark position inom sitt segment.

Getinge har exempel på alla tre delarna enligt Mikael Petersson, och har givit god avkastning till portföljen sedan det togs in för drygt ett år sedan.

“Vi har fortsatt en position i Getinge. Trots en förändrad risk/reward bedömer vi att det är sannolikt att aktien kommer utveckla sig bättre än börsen kommande 12-18 månader”, kommenterar Mikael Petersson.

Lindab är ett nytt bolag i portföljen och har levererat avkastning direkt. Mikael Petersson menar att Lindab har varit skuldtyngt tidigare och inte kunnat göra investeringar. Med skulderna nu nedarbetade finns utrymme för investeringar, resonerar Mikael Petersson.

“Aktien är idag lågt värderad på våra estimat för 2020- 2021e, som värderar bolaget till endast 10 och 9 gånger fritt kassaflöde. Precis som i Getinge för ett år sen handlas Lindab-aktien på nuvarande nivåer ‘Value Destroying’, vilket vi anser vara helt fel”, skriver Mikael Petersson om Lindab.

Vidare är även schweiziska tågtillverkaren Stadler Rail fått ta plats i portföljen, ett bolag som enligt Mikael Petersson är ett bolag “i absoluta toppklass”.

Breda uppgångar i långa portföljen

Bland bolagen i långa portföljen nämner Mikael Petersson stora uppgångar i LVMH, rymdbolaget Mynaric, som fick en order på en testkonstellation av laserterminaler, Green Landscaping, Essity och Beijer Ref. På nedsidan finns diagnostikföretaget Immuniova, med ett tapp på 21 procent. I det fallet menar Mikael Petersson att tappet inte beror på dåliga nyheter, utan snarare avsaknaden av större nyheter på sistone.

I korta portföljen gav Embracer Group, Hexagon och Skanskas nedgångar ett positivt bidrag till fondens värde. Nettoexponeringar var 67 respektive 72 procent vid oktobers börjar respektive slut.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR